Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова като Зеленски – упорство с цел оцеляване

Нинова като Зеленски – упорство с цел оцеляване

Този човек се нарича Кор­нелия Нинова и по нищо тя не се раз­личава от един много актуален медиен образ — президента на Украйна Зелен­ски.

И единият и другият виж­дат, че пар­тията и заявената им кауза им загиват, народът им изчезва, но те са категорични, че остав­ката си няма да дадат. Благодарим на Нинова за досегаш­ната й дей­ноаст в пар­тията, но 131-годишната БСП вече умира под ней­ното „вещо” ръковод­с­тво. И това е явно и очевидно. Избор­ните резул­тати показ­ват тази тежка тен­ден­ция, а само Нинова и шепа заин­тересовани не искат да приз­нае това.

Кое я кара да упор­с­тва!? Може би ней­ната упоритост, че ще загуби властта и парите, които с високите си пос­тове е получавала. Тук моралът и справед­ливостта лип­с­ват. Без­с­ледно изчез­ват от психологическа и морално гледна точка. Като каз­ват: „Как­вото ще да става, аз остав­ката няма да си дам!”. Може би наис­тина вярва, че „без нея не можем”…

Властта е вкоренявана от дълги години в съз­нанието и е станала убеж­дение и навик. Както и раз­делението, чер­таенето на линии на противоречие, гоненето на неудобни и несъг­ласни!

А за нашите бащи и майки лявата идея, прос­тич­ката, но вдъх­н­вовяваща дума „социализъм” бе станала верую и идеал, в нейно име те се жер­т­ваха, строяха, трудеха се, вяр­ваха.

Колко без­хаберие и рушителен инс­тин­скт се иска, за да раз­рушиш тази вяра, този идеал!?

Да не си тръг­неш от поста, на който не си пос­тиг­нал желаното, с който си излъгал доверието на хората! Да заг­робиш тол­кова години политическо и човешко време е вече прес­тъп­ление! Какво ли биха казали Благоев, Кир­ков, Габ­ров­ски, Димит­ров!?

Затова съвет­вам гос­пожа Нинова, както и ней­ните верни съвет­ници да прег­лът­нат гор­чивата хапка и да си тръг­нат – в името на общото дело! Ако е наис­тина общо, а не ЧАС­ТНО!

Щерю Наумов, Варна

От редак­цион­ната поща на ЗЕМЯ, със сък­ращения

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...