Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Майчинските от 1 до 2 г. ще се обвържат с минималната заплата

Майчинските от 1 до 2 г. ще се обвържат с минималната заплата

С 9 гласа „за“, 8 „въз­дър­жал се“ и нито един „против“ депутатите от Комисията по труда, социал­ната и демог­раф­с­ката политика приеха на първо четене законоп­роекта на „БСП за Бъл­гария“ за изменение и допъл­нение на Кодекса за социално осигуряване. С него се пред­вижда обвър­з­ването на раз­мера на обез­щетението за отг­леж­дане на дете от 1 до 2-годишна въз­раст с раз­мера на минимал­ната работна зап­лата. С измененията се дава още въз­мож­ност обез­щетението да се изп­лаща на бащата (осиновителя) или на лицето, което е поело грижите за детето, когато вместо от май­ката (осиновител­ката), допъл­нител­ният платен отпуск за отг­леж­дане се пол­зва от тях.

Темата предиз­вика раз­мяна на реп­лики между Георги Геор­гиев („Въз­раж­дане“) и депутатите от „БСП за Бъл­гария“ — Георги Гьоков и Кор­нелия Нинова, предаде БТА. Те спориха защо предиш­ното правител­с­тво, от което социалис­тите бяха част, не са пред­п­риели стъпка за обвър­з­ването на раз­мера на обез­щетението за отг­леж­дане на дете с раз­мера на МРЗ. От БСП заявиха, че това пред­ложение е част от дъл­гос­роч­ната политика на социалис­тите за справяне с демог­раф­с­ката криза.

Въз­раж­дане“ обаче ще под­к­репят законоп­роекта. Под­к­репа за пред­ложенията на БСП заяви и Иск­рен Араба­джиев от „Продъл­жаваме Промяната“. Според Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) „промени на парче“ не пред­полагат цялос­тна дъл­гос­рочна политика за под­к­репа на децата и родителите. ГЕРБ-СДС ще се въз­дър­жат при гласуване.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...