Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Парламентарна комисия се заема със случая “Джемкорп“

Парламентарна комисия се заема със случая “Джемкорп“

Депутатите приеха с голямо мнозин­с­тво от 197 гласа съз­даването на временна комисия, която да установи фак­тите и обс­тоятел­с­т­вата около под­пис­ването и прек­ратяването на меморан­дума с “Джем­корп“ по време на кабинета “Пет­ков“, предаде БНР.

Депутатите близо 3 часа спориха дали е в сила или не меморан­думът с кор­порацията за инвес­тиции от 1 млрд. долара.

От ГЕРБ се позоваха на твър­денията на служеб­ния минис­тър на енер­гетиката Росен Хрис­тов, който твърди, че меморан­думът не е прек­ратен. От ПП заявиха, че ще под­к­репят комисията, но съз­даването ѝ е напълно излишно. От ГЕРБ отк­риха връзка между меморан­дума и Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост и пред­видената инвес­тиция за тер­мална енер­гия като видяха скрита приватизация на енер­гетиката.

Времен­ната комисия ще работи в продъл­жение на един месец. В със­тава ѝ има 14 депутати на паритетен прин­цип — по двама от пар­ламен­тарна група. Пред­седател ще бъде Десис­лава Трифонова.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...