Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Радев осъди поредното нападение над клуба „Цар Борис III“

Радев осъди поредното нападение над клуба „Цар Борис III“

Дър­жав­ните ръководители в РС Македония и общес­т­вото трябва да раз­берат, че пътят към Европейс­кия съюз минава през приз­наването и уважаването на македон­с­ките бъл­гари, на нашето кул­турно и историческо нас­лед­с­тво. Това е един­с­т­веният начин.

Това заяви президен­тът Румен Радев по повод на въоръженото нападение срещу бъл­гар­с­кия кул­турен клуб “Цар Борис III“ в Охрид, предаде БГНЕС.

Генерал­ното кон­сул­с­тво на Бъл­гария в Битоля е било инфор­мирано за случилото се вечерта на 23 ноем­ври. Генерал­ният кон­сул Димитър Иванов е посетил Охрид и е установил кон­такт с членове на сдружението и ком­петен­т­ните инс­титуции в града, ангажирани с случая.

Това е третото посегател­с­тво срещу Клуб “ Цар Борис III“ за по-малко от два месеца. Предиш­ното нападение бе извър­шено само преди дни, за което Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи изп­рати вер­бална нота до посол­с­т­вото на Северна Македония в София, припом­нят от МВнР.

Във връзка със случая вчера във Вън­шно бе извикана на среща извън­ред­ния и пъл­номощен пос­ланик на Северна Македония Агнеза Руси-Поповска, за да й бъде връчена протес­тна нота.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...