Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Радев осъди поредното нападение над клуба „Цар Борис III“

Радев осъди поредното нападение над клуба „Цар Борис III“

Дър­жав­ните ръководители в РС Македония и общес­т­вото трябва да раз­берат, че пътят към Европейс­кия съюз минава през приз­наването и уважаването на македон­с­ките бъл­гари, на нашето кул­турно и историческо нас­лед­с­тво. Това е един­с­т­веният начин.

Това заяви президен­тът Румен Радев по повод на въоръженото нападение срещу бъл­гар­с­кия кул­турен клуб “Цар Борис III“ в Охрид, предаде БГНЕС.

Генерал­ното кон­сул­с­тво на Бъл­гария в Битоля е било инфор­мирано за случилото се вечерта на 23 ноем­ври. Генерал­ният кон­сул Димитър Иванов е посетил Охрид и е установил кон­такт с членове на сдружението и ком­петен­т­ните инс­титуции в града, ангажирани с случая.

Това е третото посегател­с­тво срещу Клуб “ Цар Борис III“ за по-малко от два месеца. Предиш­ното нападение бе извър­шено само преди дни, за което Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи изп­рати вер­бална нота до посол­с­т­вото на Северна Македония в София, припом­нят от МВнР.

Във връзка със случая вчера във Вън­шно бе извикана на среща извън­ред­ния и пъл­номощен пос­ланик на Северна Македония Агнеза Руси-Поповска, за да й бъде връчена протес­тна нота.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие