Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Полицията задържа кмета на Стамболийски

Полицията задържа кмета на Стамболийски

От ГЕРБ поискаха оставката на вътрешния министър, Георги Мараджиев е и областен партиен лидер

Полицията задържа вчера облас­т­ния коор­динатор на ГЕРБ за Плов­див и кмет на община Стам­болийски Георги Мара­джиев, съобщи аген­ция “Фокус“. Унифор­мените първо обис­кирали фаб­риката на сина на Мара­джиев Ран­гел в Стам­болийски. Там бил раз­питан и кметът, а провер­ките продъл­жили в сградата на община Стам­болийски.

“Дори не знам защо е акцията. Тази фаб­рика е на сина ми, аз работя в общината. Идват избори и аз съм винаги на прицел като общин­ски коор­динатор на ГЕРБ. За мен акцията е политическа, а претър­с­ването във фаб­риката е незаконно“, каза пред Радио Плов­див Георги Мара­джиев. Мара­джиев определи случ­ващото се като сплаш­ване и вижда в акцията дейс­т­вия на полицията срещу работа му като активист на ГЕРБ. Той отрича причина да е злоупот­реба с еврос­ред­с­тва, за как­вото се съобщи по-рано, защото по всички прог­рами на общината се минали проверки и корек­тни отчети, предаде БНР.

Мара­джиев вече е имал проб­леми със закона през тази година. През март той е бил раз­пит­ван по сиг­нал за купуване на гласове.

Заради полицейс­ката акция срещу кмета на Стам­болийски и облас­тен коор­динатор на ГЕРБ в Плов­див Георги Мара­джиев от ГЕРБ поис­каха остав­ката на вът­реш­ния минис­тър Иван Демер­джиев.

На брифинг в пар­ламента пред­седателят на пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ-СДС Десис­лава Атанасова нарече задър­жането на кмета на Стам­болийски “полицейска реп­ресия“.

“Кое наложи отново да се нах­лува по такъв безоб­разен начин във фаб­риката на семейс­т­вото на г-н Мара­джиев, с множес­тво пред­с­тавители на полицията с качулки. Ако има някакви данни за извър­шени от него прес­тъп­ления, той да не бъде поканен или призован по реда, който същес­т­вува в Наказателно-процесуалния кодекс. За нас това е поредна демон­с­т­рация на полицей­щина и категоричен опит да не говорим за провалите за провалите на МВР, за загиналите полицаи, за миг­ран­т­с­ката криза и ней­ното неов­ладяване.“

Колегата й Тома Биков пък се обърна към минис­тър Демер­джиев и поиска още същия ден да подаде оставка ако имал останало дос­тойн­с­тво.

От ГЕРБ ще поис­кат изс­луш­ване на вът­реш­ния минис­тър в пар­ламента по случая Мара­джиев.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...