Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП остана без общински съветници в Пловдив

БСП остана без общински съветници в Пловдив

БСП остана без общински съветници в Пловдив

Социалистическата партия заклейми гласуване в местния парламент в полза на Георги Гергов

Плов­див­с­ката организация на БСП се раз­г­раничи от седемте си съвет­ници в Общин­с­кия съвет с писмо до пред­седателят на Общин­с­кия съвет в града под тепетата Алек­сан­дър Дър­жиков. В документа се под­чер­тава, че чер­вената група в общината, преименувала се в “Автен­тична лява БСП“, вече не пред­с­тав­лява БСП, а била в зависимост от гер­ба­джийс­кия кмет Здравко Димит­ров.

“Ние, плов­див­с­ките социалисти, се раз­г­раничаваме и осъж­даме дейс­т­вията на общин­с­ките съвет­ници, изб­рани от лис­тата на “БСП за Бъл­гария“, на мес­т­ните избори през 2019 г. С тех­ния акт от 07.07.2022 г. за преименуване на групата в “Автен­тична лява БСП“, ясно показаха, че вече не са част от БСП, не пред­с­тав­ляват политически БСП в Общин­с­кия съвет Плов­див и не защитават предиз­бор­ната плат­форма на пар­тията“, се под­чер­тава в документа.

Категорично се раз­г­раничаваме от тех­ните гласувания в мес­т­ния пар­ламент и заявяваме, че те не отговарят на решенията на Град­с­ката пар­тийна организация на БСП в Плов­див“, дек­ларират социалис­тите.

Паралелно с това в Народ­ното съб­рание депутатът от „БСП за Бъл­гария“ и ръководител на плов­див­с­ките социалисти Иван Пет­ков прочете дек­ларация от името на пар­ламен­тар­ната група, в която зак­лейми преминаването на Меж­дународ­ния плов­див­ски панаир под кон­т­рола на биз­нес­мена Георги Гер­гов, доп­реди две години пред­седател на БСП в Плов­див­ска област.

В момента на сесия на Общин­ски съвет Плов­див ще се вземе решение за тотал­ната лик­видация на пер­лата не само на град Плов­див, а и на Бъл­гария — Меж­дународен панаир Плов­див, който ще бъде даден в ръцете на Георги Гер­гов. Алч­ността на един олигарх е на път да бъде материализирана. В годините за осъщес­т­вяването на тази цел му помог­наха кметове, минис­три, съдии и прочие, което се доказва и с решението на ВАС от преди няколко дни“, каза Пет­ков. Той заяви, че сега Плов­див­с­кият панаир е пред своя край, „заради алч­ността на един човек и жаж­дата за пари на корум­пирани политици“. „ Не нап­разно ние като пар­тия, която се бори със зад­кулисието, го изк­лючихме от БСП“, се казва още в дек­ларацията на левите депутати.

Меж­дув­ременно стана ясно, че Общин­с­кият съвет в Плов­див е блокирал сдел­ката между община Варна и биз­нес­мена Георги Гер­гов за Плов­див­с­кия панаир. 39 от съвет­ниците са гласували“за“ блокирането, нито един не се е обявил против, а деветима са се въз­дър­жали. Въз­дър­жалите се са пред­с­тавителите на групите “Автен­тична лява БСП“ и ГЕРБ.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...