Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Радев: Бъдещето на Косова е в ЕС

Радев: Бъдещето на Косова е в ЕС

Радев: Бъдещето на Косова е в ЕС

“За нас бъдещето на Косово е в Европейс­кия съюз. Привет­с­т­ваме усилията на дър­жав­ното ръковод­с­тво на общес­т­веността в Косово за пъл­ноцен­ната европейска интег­рация и всички стъпки за продъл­жаване на рефор­мите, за укреп­ване на дър­жав­ните инс­титуции, за съдебна реформа, за бор­бата с прес­тъп­ността и коруп­цията като ключови за бъдещото член­с­тво в ЕС.

Това заяви президен­тът Румен Радев пред косов­с­кия си колега Вьоса Османи-Садриу, която е на официално посещение у нас по негова покана.

“Когато преди 22 години Бъл­гария се включи в мироопаз­ващата операция в Косово бяха пос­тавени три важни цели на нашия кон­тин­гент. Първо, да задъл­бочава сът­руд­ничес­т­вото с нашите съюз­ници и пар­т­ньори. Второ, да изс­ледва и се учи от опити на нашите нашите съюз­ници и пар­т­ньори. И трето, да спомага на косов­с­ките сили за сигур­ност за тях­ната под­готовка и раз­витие. Днес, 22 години по-късно можем да кажем, че тези цели се изпъл­няват успешно“, под­черта Румен. “Нашата част на Европа е била свидетел на значими промени през пос­лед­ния чет­върт век. В най-тежките времена от нашата история Бъл­гария винаги е била до нас“, заяви Вьоса Османи-Садриу — президент на Репуб­лика Косово. Вьоса Османи-Садриу връчи почетен медал на бъл­гар­ски воен­нос­лужещи, учас­т­вали в мисията на Меж­дународ­ните сили за сигур­ност в Косово (KFOR). Отличието получи коман­дирът на Съв­мес­т­ното коман­д­ване на силите генерал-майор Валери Цолов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие