Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Гешев иска доказателства от Рюте

Гешев иска доказателства от Рюте

„Български възход“ предлага на парламентът да гласува за систематично блокиране на нидерландските предложения в ЕС

Глав­ният прокурор Иван Гешев обяви, че прокуратурата не раз­полага с данни бъл­гар­с­ката граница да се преминава срещу 50 евро, как­вото изказ­ване нап­рави премиера на Нидер­лан­дия Марк Рюте във връзка с решението на страната на блокира Бъл­гария за Шен­ген, предаде БГНЕС.

“Ще изис­каме по реда на меж­дународ­ната правна помощ от пар­т­ньорите ни от Нидер­лан­дия доказател­с­тва за преминаване на границата ни с Тур­ция “с бан­к­нота от 50Euro“. Бъл­гария е правова дър­жава и като част от Европейс­кия съюз, при получаването на такива прокуратурата ще пред­п­риеме незабавни дейс­т­вия“, пише още Гешев в профила си в Туитър.

Ако пар­т­ньорите от правоох­ранител­ната сис­тема на Нидер­лан­дия раз­полагат с данни и доказател­с­тва, глав­ният прокурор на Репуб­лика Бъл­гария Иван Гешев очаква те да бъдат предос­тавени по реда на меж­дународ­ната правна помощ при спаз­ване прин­ципите на вър­ховен­с­т­вото на закона. Това се казва в позиция, раз­п­рос­т­ранена и от прес­цен­търа на прокуратурата.

Позицията на Нидер­лан­дия за приемането на страната ни в Шен­ген предиз­вика вълна от остри реак­ции сред бъл­гар­с­ките власти и политичес­ките сили. На 8 декем­ври Съветът на ЕС по правосъдие и вът­решни работи ще гласува с две отделни решения за раз­ширяването на Шен­ген. Пред­вижда се минис­т­рите да гласуват за приемането на Бъл­гария и Румъния в едно решение и за Хър­ватия — с второ решение. За одоб­ряване на решението се изис­ква единодушие.

“Пар­ламен­тар­ната група на коалиция „Бъл­гар­ски въз­ход“ на пър­вото заседание на Народ­ното съб­рание внася пред­ложение за решение: „Задъл­жаваме министър-председателя на Репуб­лика Бъл­гария от днес, да гласува против всички пред­ложени инициативи и наз­начения на Крал­с­тво Нидер­лан­дия, като рецип­рочна мярка на политиката на сег­регация, методически прилагана към Родината и сънарод­ниците ни. Дела, не думи!“, написа Стефан Янев във Фейс­бук.

Премиерът свиква среща за Шен­ген

министър-председателят ще се срещне на “Дон­дуков“ 1 с вицеп­ремиера и минис­тър на вът­реш­ните работи Иван Демер­джиев, с минис­търа на вън­ш­ните работи Николай Мил­ков и с минис­търа на правосъдието Крум Зар­ков.

От прес­цен­търа на Минис­тер­с­кия съвет съоб­щават, че на срещата ще бъде нап­равен прег­лед на дейс­т­вията на служеб­ното правител­с­тво за отс­тояване на готов­ността на Бъл­гария за присъединяване към Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие