Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да раз­г­леда ответни мерки, ако Бъл­гария не бъде приета в Шен­ген заради вето от Нидер­лан­дия и Авс­т­рия. Това обяви на брифинг служеб­ният премиер Гълъб Донев, след като проведе среща по темата с минис­търа на вът­реш­ните работи Иван Демер­джиев, минис­търа на вън­ш­ните работи Николай Мил­ков и минис­търа на правосъдието Крум Зар­ков в Минис­тер­с­кия съвет.

“Силно се надяваме да не бъдем изп­равени пред подобна необ­ходимост, нап­ротив — вяр­ваме, че все пак разумът и позитив­ната воля на огром­ното мнозин­с­тво от дър­жавите членки ще над­делеят и решението ще бъде взето въз основа един­с­т­вено на тех­ничес­ките критерии за присъединяване към Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво“, под­черта Донев. Той беше категоричен, че тези изис­к­вания са били пок­рити още през 2011 година.

“Това е добре извес­тно на всички в Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво, включително и на правител­с­т­вата на Нидер­лан­дия и Авс­т­рия“, комен­тира още служеб­ният министър-председател.

“В този смисъл изразените резерви от премиера на Нидер­лан­дия, които се аргумен­тират с лип­сата на увереност именно по отношение на критериите за член­с­тво на Бъл­гария, не само, че звучат повече от неубедително, но и се опровер­гават от зак­люченията на Европейс­ката комисия, противоречат на позициите на всички дър­жави членки и на нед­вус­мис­леното становище на Европейс­кия пар­ламент“, отбеляза Донев.

Основ­ните въз­ражения на Нидер­лан­дия не са свър­зани с охраната на границите, а с прилагането на Механизма за сът­руд­ничес­тво и проверка, който отпадна за Бъл­гария през 2019 г. Това заяви на брифинг в Минис­тер­с­кия съвет служеб­ният замес­т­ник министър-председател по общес­т­вения ред и сигур­ност и служебен минис­тър на вът­реш­ните работи Иван Демер­джиев.

По думите му Нидер­лан­дия очаква док­лад, какъвто не може да получи. Спорно е дали една такава позиция на прак­тика не обез­с­мисля нор­мите, върху които се гради Европейс­кия съюз, каза той.

Минис­тър Демер­джиев е раз­говарял с вът­реш­ния минис­тър на Авс­т­рия, който го е уверил, че тя няма претен­ции към Бъл­гария, че оценява това, което правим и има претен­ции към ЕК, затова че на територията им се намират 100 хиляди нелегални миг­ранти, 75 хиляди от които не са регис­т­рирани. Тях­ната теза е, че Шен­ген не работи в момента и при това положение няма защо да се раз­ширява, каза Демер­джиев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие