Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Работилнички за коледна украса отварят врати в регионалната библиотека в Сливен

Работилнички за коледна украса отварят врати в регионалната библиотека в Сливен

Работилнички за коледна украса отварят врати в регионалната библиотека в Сливен

Тематични коледни работил­ници за изработ­ване на коледни аксесоари и украси отварят врати от 7 до 9 декем­ври в Регионал­ната биб­лиотека „Сава Доб­роп­лодни” в Сливен, съоб­щиха от кул­тур­ната инс­титуция. Ателиетата са за деца на въз­раст от 5 до 10г., като учас­тието става с пред­варително запис­ване и в тях могат да се включат деца-читатели на биб­лиотеката.

От 7 до 9 декем­ври 2022г., по пред­варително утвър­ден график, ученици от 5-ти до 10-ти клас могат да посетят беседите и колед­ните ателиета, пос­ветени на бъл­гар­с­ката праз­нична традиция за Коледа и Нова година. От интересни презен­тации и демон­с­т­рации учениците ще научат повече за пред­с­тоящите праз­ници, за тях­ната сим­волика и обред­ност, за особенос­тите при праз­нуването им в раз­лич­ните области на страната и в Сливен­с­кия край. Темите са свър­зани с колед­ните обредни хлябове и колед­ната трапеза, традициите за Сур­ваки и традицион­ните коледни сур­вак­ници, ще бъдат пред­с­тавени автен­тични коледни песни и приказки, кукер­ски игри и обичаи, маски и кос­тюми на кукерите. Ателиетата се организират съв­мес­тно с читалищата „Прос­вета – 1925“ – с. Меч­карево, „Искра-1932“-с.Калояново и „Изг­рев 1928″– с.Драгоданово.

Ателиетата са част от традицион­ната инициатива „Коледа в биб­лиотеката“. Прог­рамата през тази година включва още беседи, пред­с­тав­ления за деца, изложба на коледни кар­тички от кон­курса „Коледна магия”-2022, церемония за наг­раж­даване на отличените учас­т­ници в кон­курса за коледна кар­тичка и оригинално коледно пожелание, коледен кон­церт.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие