Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Продължава ефективната стачка във МВнР

Продължава ефективната стачка във МВнР

Продъл­жава ефек­тив­ната стачка във вън­ш­ното ни минис­тер­с­тво. За пореден ден служителите изпъл­няват заканата си и стач­куват ефек­тивно с искане за по-високи въз­наг­раж­дения, съобщи БГНЕС.

Служителите в цен­т­рал­ното управ­ление на ведом­с­т­вото стоят на работ­ните си места, но без да извър­ш­ват задъл­женията си по длъж­нос­тна харак­терис­тика.

Преди дни дори беше отменен редов­ният брифинг на зам.-министъра на вън­ш­ните работи, тъй като служителите, които трябва да го организират, стач­куват.

Протес­тът на служителите ще продължи, докато не бъдат удов­лет­ворени исканията им за 100% увеличение на въз­наг­раж­денията. В момента най-ниските зап­лати във ведом­с­т­вото са между 800 и 1000 лв. Дър­жавата се е ангажирала за позитивно решаване на проб­лема в сис­темата.

До стач­ката се стигна въп­реки анон­сираното преди дни пред­ложение от ръковод­с­т­вото на вън­шно минис­тер­с­тво за 30% увеличение на въз­наг­раж­денията, което беше комен­тирано и в ресор­ната пар­ламен­тарна комисия. Според син­дикатите във ведом­с­т­вото то е недос­татъчно.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие