Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Александър Маринов: Тези момчета Петков/Василев си изпускат нервите и се държат арогантно

Проф. Александър Маринов: Тези момчета Петков/Василев си изпускат нервите и се държат арогантно

Служебното правителство е наваксало едно чувствително изоставяне от последните 8-9 месеца, категоричен е политологът и председател на Стратегическия съвет към президента

През пос­лед­ните месеци ръководителите на „Продъл­жаваме Промяната” преминаха всякакви граници“.

Това заяви пред Нова ТВ проф. Алек­сан­дър Маринов, съвет­ник на служеб­ния премиер Гълъб Донев и пред­седател на Стратегичес­кия съвет към президента Румен Радев.

Въп­рос на елемен­тарно човешка поч­теност и въз­питание. Да лъжеш отк­ровено, както тази измис­лица, че едва ли не Радев редовно се среща с Борисов… Това е една дол­ноп­робна лъжа. Това, че е изречена с мъжес­т­вено истеричен тон не променя нещата. Това е лъжа, както и всички други неща, които бяха изговорени тези дни – за танца на гълъба и т. н. Тези мом­чета просто си изпус­кат нер­вите и се дър­жат ароган­тно”, комен­тира Маринов.

Той изказа мнението си и за кан­дидата на ГЕРБ за премиер. „Г-н Габ­ров­ски има преимущес­тво. Той е великолепен лекар, добър мени­джър на бол­ница, популярен, авторитетен човек. На някои места по света такива хора, влизайки в политиката, й дават нов живот. За нещас­тие у нас още е рано за това, като виж­дате менажерията, която се вихри в НС. Трябва да се изчака, да се види този човек какви кан­дидати за минис­три и прог­рама ще пред­ложи. Те сега каз­ват „Не може, защото той е издиг­нат от ГЕРБ”. По тази логика много дълго няма да имаме правител­с­тво, докато не се появи нещо съв­сем ново”, обясни Маринов.

Алек­сан­дър Маринов комен­тира и шан­совете ни за член­с­тво в Шен­ген. „Неоп­рав­дано е да се говори за провал. Имаме положително становище на ЕК, ЕП и две дър­жави, които са против, при положение че едната не е съг­ласна въобще с този механизъм, а не кон­к­ретно с това Бъл­гария да не влезе”, смята той.

По думите му служеб­ното правител­с­тво е навак­сало едно чув­с­т­вително изос­тавяне от пос­лед­ните 89 месеца. „Има и фрапиращи факти. Ето сега се наложи кабинетът да приеме Годиш­ния план за реализация на стратегията за управ­ление на границата. Той тряб­ваше да е приет най-късно в началото на 2022 г.”, поясни съвет­никът на Гълъб Донев.

И обясни, че коруп­цията не присъс­тва в тех­ничес­ките критерии за Шен­ген. „Това е грешка на бъл­гар­с­кото управ­ление преди 10 години, че се съг­ласи да бъдат включени политически критерии, които не присъс­т­ват в автен­тич­ните шен­ген­ски. Лошото е че се злоупот­ребява с тази тема за вът­решно политически цели. Говорят се груби неис­тини. Тези хора не вредят на служеб­ното правител­с­тво или на президента, а на бъл­гар­с­ките граж­дани”, категоричен е Маринов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие