Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Напусна ни музейният деятел Елена Георгиева

Напусна ни музейният деятел Елена Георгиева

Напусна ни музейният деятел Елена Георгиева

Отиде си Елена Геор­гиева, дъл­гогодиш­ният дирек­тор на Историчес­кия музей в Димит­ров­г­рад.

Геор­гиева управ­лява кул­тур­ната инс­титуция в продъл­жение на 25 години, а работи в нея близо четири десетилетия.

Родена е на 30 юни 1953 г. и е завър­шила специал­ност „История“ във Велико Тър­ново. Започва работа като екс­кур­зовод в Дом-музей „Пеньо Пенев.

Колегите и от Музея я определят като: “Геор­гиева беше не само дирек­тор на музея, тя беше човек сър­цат, отзив­чив, винаги готов да те раз­бере, да ти помогне, да ти даде съвет!“.

Тя е организатор на множес­тво мероп­риятия сред които най-запомнящите се — Пеньо Пеневите праз­ници, на множес­тво изложби и кул­турни мероп­риятия, на българо-китайска изложба и българо-кубинска изложба. Организатор на множес­тво пред­с­тавяния на книги, активно сът­руд­ничи с ИК „Захарий Стоянов“.

Радетел за запаз­ването на спомена за историята, бита и архитек­турата на Димит­ров­г­рад, за запаз­ване памет­ника на Георги Димит­ров.


Меж­дународ­ната фон­дация „Георги Димит­ров“ с пред­седател бив­шият вицеп­резидент на Репуб­ликата ген. О. з. Ангел Марин и редак­цион­ните екипи на ЗЕМЯ, „Китай днес“ и „Русия днес“ се присъединяват към скръбта на близ­ките, колегите, сърат­ниците и съг­раж­даните на Елена Геор­гиева.

Пок­лон пред свет­лата и памет!

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие