Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП-София иска връщане на картата за една линия и талона за 10 пътувания

БСП-София иска връщане на картата за една линия и талона за 10 пътувания

БСП-София иска връщане на картата за една линия и талона за 10 пътувания

Общин­с­ките съвет­ници от групата на “БСП за Бъл­гария“ внесоха док­лад в СОС с пред­ложения за промени в Наред­бата за реда и условията за пътуване с общес­т­вен град­ски тран­с­порт на територията на Столична община, приета с решение от 21 юли 2022 г. Голяма част от тях те нас­тояваха да намерят място в Наред­бата още при обсъж­дането на док­лада на сесията през лятото на миналата година, но пред­ложенията им бяха отх­вър­лени от управ­ляващото мнозин­с­тво в Столич­ния общин­ски съвет.

Сред най-важните промени, искани от БСП, са запаз­ването на цена от 1,60 лв. на билета, продаван от шофьора на превоз­ното сред­с­тво, връщането на едномесеч­ната карта за една линия и талона за 10 еднок­ратни пътувания, както и отпадане на глобата за валидация.

“При приемането на Наред­бата на 21 юли 2022 г. в икономически план не бяха отчетени и съоб­разени финан­сови отс­тъпки, дадени с отделни тран­с­пор­тни документи, които във времето засилиха пред­почитанията на граж­даните на столицата към тях, пишат съвет­ниците от БСП в док­лада. — Така нап­ример кар­тата за една линия с цена 23 лева за месец, която освен удобна, поради въз­мож­нос­тите за пол­з­ване и на други превозни сред­с­тва в общите учас­тъци на мрежата, стана пред­почитана и поради заложения по-голям процент отс­тъпка. Същото се отнася и за кар­тата за метро, с цена от 35 лева. За по-редките и случайни пътувания талонът за 10 еднок­ратни пътувания за един път­ник също се наложи като добро решение. Не беше отчетено в дос­татъчна степен и че новите тех­нологични решения ще зат­руд­нят част от столичани при пол­з­ване на масовия общес­т­вен тран­с­порт, което заедно с отпадане на дадени привилегии очак­вано срещна тях­ното масово неодоб­рение“.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие