Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Външно събира посланиците на ЕС заради Скопие

Външно събира посланиците на ЕС заради Скопие

Външно събира посланиците на ЕС заради Скопие

България ще вземе всички мерки по отношение на случая “Пендиков“, обяви министърът на външните работи Николай Милков

Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи ще събере на среща пос­ланиците на ЕС заради пос­лед­ното раз­витие на българо-северномакедонските отношения. Това стана ясно от учас­тието на служеб­ния минис­тър на вън­ш­ните работи Николай Мил­ков в предаване на БНТ. Той вече е инфор­мирал за случая с нападението над Хрис­тиян Пен­диков вън­ш­ните минис­три на страните — членки на ЕС. Раз­п­рос­т­ранен е и до всички дър­жави членки пис­мен меморан­дум по тези въп­роси

Минис­тър Мил­ков заяви, че когато се е случила атаката срещу Пен­диков в РСМq пър­воначално е имало стъпис­ване и са приз­нали на раз­лични нива, че това е прес­тъп­ление от омраза. След това са започ­нали да се прок­рад­ват сценарии, че Пен­диков бил нар­коман и нар­кодилър, а най-смелите твър­дят, че бъл­гар­ките клубове са места на организирана прес­тъп­ност и че се финан­сират от нар­кот­рафик. “Това е наратив, който не можем да споделяме и ще вземем всички мерки“, каза Мил­ков пред БНТ.

Вън­ш­ният ни минис­тър заяви още, че за чес­т­ванията на Гоце Дел­чев на 4 фев­руари двете страни и основно инс­титуциите в РСМ трябва да запазят спокойс­т­вие и да се въз­дър­жат от как­вито и да било провокации, за да се осигури необ­ходимияj ред, така че всеки, който желае, да отиде и да се пок­лони.

“По отношение на кон­т­раатаката срещу Ангел Джам­базки и други наши политици, мисля, че това е част от някакъв нов наратив македон­ски, който да нап­рави така, че да се омаловажи първо атаката срещу бъл­гарина, сис­тем­ните атаки срещу бъл­гар­с­ките клубове и общ­ности там, които ескалират. Които започ­наха с приемането на един реп­ресивен закон там, продъл­жиха с палеж, за който беше получена условна присъда, пос­ледва стрелба и сега физическа раз­п­рава с човек, който е член на бъл­гар­с­ката общ­ност. Там се опит­ват да ни вменят една поделена вина — от двете страни на границата има луди глави. Не може да има такива аналогии“, каза Мил­ков.

Състоянието на Пендиков се подобрява

Общото със­тояние на Хрис­тиян Пен­диков се подоб­рява. Това съобщи БГНЕС, като се позова на инфор­мация от Воен­номедицин­с­ката академия (ВМА), където македон­с­кият бъл­гарин е нас­танен от петък. „Пен­диков е изведен от реанимация и нас­танен в отделението по орална хирур­гия“, съоб­щиха от ВМА.

Сек­ретарят на Бъл­гар­с­кия клуб в Охрид “Цар Борис III“ Хрис­тиян Пен­диков беше звер­ски пребит миналата сед­мица. Македон­с­ките власти задър­жаха като обвиняем по случая Илия Спасески. Той е професионален със­тезател по жиу-жицу и член на клуба по карате в Охрид „Кун-су-то“.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...