Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Лазаров: Проектът, заради който БСП ни дава на прокуратурата, е одобрен от техен министър

Министър Лазаров: Проектът, заради който БСП ни дава на прокуратурата, е одобрен от техен министър

Министър Лазаров: Проектът, заради който БСП ни дава на прокуратурата, е одобрен от техен министър

Воденето на предизборна кампания на гърба на служебното правителство няма да доведе до резултати, категоричен е вицепремиерът

“Поз­д­равяваме БСП за политиката им за нулевата толеран­т­ност към коруп­ционни прак­тики. Ние искаме да припомни, че проек­тът, внесен в прокуратурата, е одоб­рен от пред­ход­ното правител­с­тво, когато социален минис­тър е Георги Гьоков.“ Това каза служеб­ният вицеп­ремиер и минис­тър на труда и социал­ната политика Лазар Лазаров.

И напомни, че имал всички инс­т­рументи да промени проекта. Г-н Гьоков е могъл да пред­п­риеме и дейс­т­вия за осигуряване на общин­ски и дър­жавни помещения, каза още Лазаров. Той припомни, че срокът за реализацията на проекта е бил края на 2022 г.

По-рано през деня БСП обяви, че дава служеб­ния вицеп­ремиер и социален минис­тър на прокуратурата.

Става въп­рос за проект “Раз­витие на социал­ната икономика“ на обща стой­ност от близо 27 милиона в 2 ком­понента, обясни депутатът и бивш социален минис­тър Георги Гьоков. Единият е за съз­даването на 6 регионални цен­търае за под­к­репа модер­низирането на пред­п­риятията за социал­ната икономика.

2,16 млн. лв. от проекта са дадени за закупуване на имоти в Плов­див, Бур­гас и Габ­рово и решението е на служеб­ното правител­с­тво с N1023 от 15 декем­ври 2022 г., с което въз­лага на минис­търа на труда и социал­ната политика да сключи договори за покупка в полза на дър­жавата на 3 нед­вижими имота от час­тни субекти, раз­каза Гьоков. И попита защо се прави това, а не се тър­сят свободни дър­жавни или общин­ски имоти.

Обър­нахме се към кметове на общини, но не получихме съдейс­т­вие за предос­тавяне на общин­ски сгради, каза Лазаров. И обясни, че се тър­сят точно определи помещения, където да има дос­тъпна общес­т­вена среда и голям път­никопоток. Идеята е хората, които минават, да виж­дат продук­тите на социал­ните пред­п­риятия.

Съг­ласно проекта се обър­нахме към аген­ции и получихме 35 оферти, каза още Лазаров. 23 пък не са отговаряли на изис­к­ванията. Нап­равена е и независима пазарна оценка на 13-те имоти. Осигурили сме пълна проз­рач­ност на целия процес и сме гаран­тирали дър­жав­ния и социален и интерес, каза още той. Спес­тени били над 2,2 млн. лева от покуп­ката на имотите. Основ­ният мотив в работата ни е да гаран­тираме общес­т­вения интерес, каза още вицеп­ремиерът. Всички сделки пък били законосъоб­разни.

Благодаря на целия си екип за работата им, каза Лазаров. И обясни, че един от успехите им е вдигането на линията на бед­ност до 504 лв. Всеки десети бъл­гарин пък е бил обх­ванат от помощите за отоп­ление.

Воденето на предиз­борна кам­пания на гърба на служеб­ното правител­с­тво едва ли щяло да доведе до резул­тати. Лазаров пожела успех на пар­тиите в предиз­бор­ната кам­пания.

До момента не са водени раз­говори за учас­тието ми в след­ващ служебен кабинет. До момента съм бил част от всички служебни кабинети на президента Румен Радев, ако някой оцени работата ми, ще обмисля поканата, каза още той.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...