Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) В десницата обсъждат общи листи

В десницата обсъждат общи листи

В десницата обсъждат общи листи

ПП смята да съди Бойко Борисов заради обвиненията, че са печелили от оръжията за Украйна

ДСБ даде ман­дат на коалиция “Демок­ратична Бъл­гария“ да се яви на пар­ламен­тар­ните избори заедно с “Продъл­жаваме промяната“. Решението бе взето на национал­ното съвещание на пар­тията в събота.

Съп­ред­седателят на “Продъл­жаваме промяната“ (ПП) Кирил Пет­ков определи като първа стъпка на голям процес обединението между фор­мацията му и коалицията “Демок­ратична Бъл­гария“ (ДБ. “ Това, което ще видите е, че след­ващите три месеца този процес ще продължи като една лавина“, каза Пет­ков, който присъс­тва на Национал­ното съвещание на ДСБ. Съп­ред­седателя на ДБ Христо Иванов не смята, че предиз­борна коалиция с ПП ще доведе до силно рефор­матор­ско мнозин­с­тво, а това няма да се провали заради реденето на общи листи.

ПП смята да съди Бойко Борисов за твър­дения от вчера, че пар­тията е приб­рала 800 млн. лв. комисиони от продажба на оръжия за Украйна в ман­дата на чет­вор­ната коалиция, стана ясно от изяв­ление на Асен Василев. “Ще му спрет­нем още едно дело, да си се защити. И ако наис­тина има комисиони, да го докаже“, заяви той вчера пред БНР.

“Няма как да има комисиони при положение, че кон­т­раген­тът е Пен­тагонът. Това, което се случи, е, че бъл­гар­с­ката оръжейна промиш­леност работи на макс и успя наис­тина да помогне на Украйна — по начин, по който нито едно дарение не може да го нап­рави, защото бъл­гар­с­ката дър­жава не е в със­тояние да даде дарение от 2 или 3 милиарда евро на която и да е друга дър­жава, нито е нор­мално. Това са сред­с­тва, които са влезли в бъл­гар­с­ката оръжейна индус­т­рия и са отишли за зап­лати, за работа на тези заводи“, каза още Василев.

“Сдел­ката е абсолютно ясна — Анг­лия и САЩ купуват оръжие с краен получател Полша. Няма как Кор­нелия Нинова да е дър­жана в неведение, защото всички сделки минаваха с неин под­пис и с под­пис на минис­търа на отб­раната“, добави Василев. “Всичко минава през Меж­дуведом­с­т­вената комисия, там са пред­с­тавени всички служби. С два под­писа се вземат решенията — на минис­търа на отб­раната и на минис­търа на икономиката“, доуточни Василев. Според него условието да не се изп­раща оръжие дирек­тно за Украйна е изпъл­нено, като това значително намалявало риска за Бъл­гария.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...