Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МС: Компенсациите заради високите цени на тока продължават до края на март

МС: Компенсациите заради високите цени на тока продължават до края на март

МС: Компенсациите заради високите цени на тока продължават до края на март

Ком­пен­сирането на небитовите пот­ребители и на операторите на елек­т­роп­ренос­ната и на елек­т­рораз­п­ределител­ните мрежи заради високите цени на елек­т­роенер­гията ще продължи до края на м. март 2023 г. Това реши вчера кабинетът на пос­лед­ното си заседание, одоб­рявайки прог­рама за ком­пен­сиране за периода 1 януари 202331 март 2023 г., съобщи Правител­с­т­вената инфор­мационна служба.

От прог­рамата ще се въз­пол­з­ват всички около 633 хиляди небитови крайни клиенти на елек­т­рическа енер­гия, както и операторите на елек­т­роп­ренос­ната и елек­т­рораз­п­ределител­ните мрежи за тех­нологич­ните им раз­ходи.

Индикатив­ният бюджет на прог­рамата е в раз­мер на близо 330 млн. лв. за всички небитови крайни клиенти на елек­т­роенер­гия и за операторите на елек­т­роп­ренос­ната и елек­т­рораз­п­ределител­ните мрежи при дос­тигане на сред­номесечна бор­сова цена за базов товар на сег­мента „ден нап­ред“ на БНЕБ над определената от КЕВР прог­нозна пазарна цена за текущия регулаторен период. Прог­рамата пред­вижда всички небитови крайни клиенти да бъдат ком­пен­сирани изцяло за раз­ликата между реал­ната сред­номесечна бор­сова цена за базов товар на сег­мента „ден нап­ред“ на Бъл­гар­с­ката независима елек­т­роенер­гийна борса (БНЕБ) за съот­вет­ния месец и базовата цена от 200 лв/МВтч.

Ком­пен­сациите по нея ще бъдат изп­латени до 30 юни 2023 г.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...