Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Първи получаваме пари за наука от ЕК

Първи получаваме пари за наука от ЕК

Бъл­гария е пър­вата дър­жава от Европейс­кия съюз, която ще се въз­пол­зва от помощта на Европейс­ката комисия за раз­витието на нови научни способ­ности, съоб­щиха минис­търът на образованието и науката Тодор Танев и еврокомисарят за науката и иновациите Кар­луш Моедаш. Бъл­гария трябва да служи за пример на всички останали страни членки, защото е пър­вата, която се включва в новия инс­т­румент за помощ от ЕК в тази област, заяви Моедаш. Той поясни, че т. нар. инс­т­румент ще раз­полага с около 20 милиона евро бюджет в след­ващите пет години. Срещу тези сред­с­тва ще бъдат осигурявани съвети за подоб­ряването на човеш­ките ресурси в дър­жавите от ЕС в областта на науката. Не става дума за пари, а за осигуряването на помощ за раз­витието на човеш­кия капитал, уточни еврокомисарят. Раз­витието на иновациите, основани на кон­курен­тни и качес­т­вени изс­лед­вания, са обща цел на Европа, заяви минис­тър Танев. В пос­лед­ните години бяха съз­дадени нови работни места един­с­т­вено във високотех­нологични фирми, които бележат ръст на продаж­бите от 26 на сто, отбеляза още той. 

България

Икономика

Loading...

Култура

Отличиха балета на Старозагорската опера като „Балетна трупа на годината“

Балетът на Дър­жавна опера-Стара Загора бе отличен за „Балетна трупа на годината“. Това стана на официална церемония на професионал­ната танцо…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стоилов видя положителна промяна в Левски след успеха над Локомотив (Сф)

Нас­тав­никът на Лев­ски Станимир Стоилов видя положителна промяна в играта на тима при победата с 2:1 над Локомотив (София) в срав­нение с …

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не безпокои Русия, но ще има отговор

„По отношение на Фин­лан­дия и Швеция, ние нямаме проб­леми с тях, как­вито, за съжаление, имаме с Украйна. С тях нямаме териториални спорове. Н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

При откриване на жътвата властта се изхвърли, че ще се приберат рекордните 7,3 млн. т хлебно зърно

След като в редица региони от страната жът…

Прочети още:

Loading...