Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Българските ученици са най-неграмотните в Европа

Българските ученици са най-неграмотните в Европа

Българските ученици са най-неграмотните в Европа

44 % от учениците не са се справили с тестовете по математика, четене и природни науки

Бъл­гар­с­ките ученици са най-неграмотните в цяла Европа. Въп­реки това у нас намалява броят на децата със слаби оценки, показва пос­лед­ното меж­дународно изс­лед­ване в областта на образованието по поръчка на Европейс­ката комисия. У нас цели 44 % от учениците не са се справили с тес­товете по математика, четене и природни науки. Само 4 на сто пък са пос­тиг­нали отлични резул­тати. Кон­к­ретно при четенето около 40 % от учениците не четат добре, докато този процент средно за Европейс­кия съюз е 16 на сто. Тук сме на едно ниво с Румъния, Тай­ланд и Коста Рика в световен мащаб. При математиката под критич­ното ниво остават 43 % на бъл­гар­с­ките деца, двойно по-малко са европей­четата. Между 20 и 30 души на ден тър­сят съвет от телефона за езикови справки към БАН. Бъл­гарите вече не се зат­руд­няват тол­кова с пъл­ния член, питат по-често за запетайки, ударения и правилата, които въз­ник­ват пок­рай новите думи в езика ни. Децата обаче дават по-добри резул­тати от повечето въз­рас­тни, показ­ват род­ните изс­лед­вания. Затова от неп­равител­с­т­вения сек­тор нас­тояват за въвеж­дане на тест по езикова грамот­ност при кан­дидат­с­т­ване за работа, особено за дър­жавни служители. Бъл­гар­с­ките тес­тове са дали най-добри резул­тати при децата и въз­рас­т­ните в по-малките населени места като Димит­ров­г­рад и Сопот нап­ример. Най-добре се пред­с­тавят род­ните ученици по отношение на поз­нанията по природни науки, като там не са пос­ледни, а пред­пос­ледни. Под критич­ното ниво са 1/3 от децата, като по-зле от бъл­гар­четата в тази класация са само румън­четата, съоб­щава bTV.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...