Най-накрая Плевнелиев се накани, свиква КСНС на 10 ноември

Президен­тът Росен Плев­нелиев свиква Кон­сул­татив­ния съвет за национална сигур­ност на 10 ноем­ври, обяви съвет­никът на дър­жав­ния глава Екатерина Захариева пред бТВ. По думите й темата на заседанието няма да е само бежан­с­ката криза, а и ситуацията в Близ­кия Изток и геополитичес­ката обс­тановка. Според Захариева КСНС не беше свикан преди мас­т­ните избори, за да не бъде изпол­з­ван за „предиз­борни борич­кания“. Припом­няме ви, че преди по-малко от месец Захариева обяви, че Росен Плев­нелиев щял да свика Кон­сул­тативен съвет за национална сигур­ност тогава, когато наис­тина има зап­лаха. Съвет­никът на дър­жав­ния глава обаче не благоволи да обясни с какво се е променила ситуацията за пос­лед­ните 25 дни, че да наложи свик­ването на КСНС на 10 ноем­ври, а не по-рано.