Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Създаването на доброволни отряди по границата крие опасности, алармират адвокати

Създаването на доброволни отряди по границата крие опасности, алармират адвокати

Неп­ред­с­казуеми и трагични може да са резул­татите, ако инициативата за сфор­миране на доб­роволни отряди за задър­жане на незаконно проник­ващи на бъл­гар­ска територия миг­ранти не бъде инс­титуционализирана и под ръковод­с­т­вото и съв­мес­тно с органите на реда, предуп­реж­дават в писмо до вът­реш­ния минис­тър Румяна Бъч­вароваи и до глав­ния прокурор Сотир Цацаров от фон­дация „Адвокати за правата на човека“. Пар­т­ньор­с­т­вото между граж­даните и раз­лични общес­т­вени фор­мирования и полицията е широко прак­тикуван метод на сът­руд­ничес­тво за превен­ция на раз­лич­ните форми на прес­тъп­ност както в Европа, така и в САЩ. За да се овладеят спон­тан­ните самоинициативи обаче, органите на редат­рябва да пред­ложат фор­мите, в които то може да бъде осъщес­т­вявано, за да остане в рам­ките на закона, посоч­ват адвокатите. Те смятат, че ако правител­с­т­вото под­к­репя съз­даването и фун­к­ционирането на доб­ровол­чески отряди е наложително да бъдат организирани нарочни срещи с населението в крайг­ранич­ните райони.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...