Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Създават Коалиция за майчино здравеопазване

Създават Коалиция за майчино здравеопазване

Седем неп­равител­с­т­вени организации съз­дават Коалиция за май­чино здравеопаз­ване, предаде БНР. Те мотивират идеята си като необ­ходимост от промяна. „Нас ни събра един проект по европейска прог­рама”, каза Ралица Димит­рова, която е изб­рана за пред­седател на коалицията. Ней­ната колежка, д-р Бояна Пет­кова обясни, че трябва да бъдат премах­нати всички стан­дар­тни прак­тики от бъл­гар­с­кото май­чино здравеопаз­ване, като на тяхно място трябва да започ­нат да се прилагат такива, които са доказано по-добри и под­к­репени от научни доказател­с­тва. „За да стане това, е необ­ходима много съв­мес­тна работа от една страна, с отговор­ните инс­титуции, с минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и с хората, които са до родил­ките. Надяваме се лекарите, неонатолозите, акушер­ките да ни раз­поз­наят като помагаща сила, за да можем заедно да променяме нещата“, допълни д-р Пет­кова. Най-честите проб­леми, които се засягат, е организацията на кър­менето на новородените бебета, зат­руд­нената комуникация между медицин­с­кия пер­сонал и родителите, лошо отношение от страна на медицин­с­кия пер­сонал към май­ките, показва анкета сред родил­ките. Май­ките се оплак­ват от недобре организиран работен процес, който съз­дава ненужно повече проб­леми на това май­ката и бебето да бъдат заедно след раж­дането.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...