Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Г-н президент, Вие излъгахте и фалшифицирахте заветите на Апостола

Г-н президент, Вие излъгахте и фалшифицирахте заветите на Апостола

Гос­подин президент,

В обръщението си на 18 март т.г. пред Народ­ното съб­рание Вие приписахте на Васил Лев­ски фразата: „Който ни освободи, той ще ни пороби “.  Тя бе помес­тена в кавички, като без­с­порен цитат, в елек­т­рон­ната Ви страница. 

Вие излъгахте, г-н Президент. Гор­ното словосъчетание не е същес­т­вувало никога, никъде и под никаква форма в докумен­тал­ното нас­лед­с­тво на Апос­тола. Казаното от Вас може да се приеме само като опит за фал­шифициране на заветите на Лев­ски и акт на пренеб­режение спрямо труда на всички изс­ледователи на неговото дело от Освобож­дението досега. Гавра с паметта на национал­ния ни герой не може да бъде премъл­чана, дори когато е предиз­викана от политически съоб­ражения или от невежес­тво. 

От името на Общобъл­гар­с­кия Комитет “Васил Лев­ски “ и на милионите бъл­гари, верни на идеите на Апос­тола, Ви прикан­вам да се извините пуб­лично за фал­шификацията и да оттег­лите от обръщението си пред Народ­ното съб­рание цитираната в пър­вото изречение фраза.  

Като се надявам да получа в най-близко време съоб­щение за Вашето извинение, Ви моля да приемете, г-н президент, уверенията в дъл­бокото ми уважение към президен­т­с­ката инс­титуция в Бъл­гария. 

Васил Василев  

Пред­седател на Общобъл­гар­с­кия комитет “Васил Лев­ски“

*Заг­лавието е на ЗЕМЯ

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...