Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалисти ще отбележат делото на Начо Папазов

Социалисти ще отбележат делото на Начо Папазов

Социалисти ще отбележат делото на Начо Папазов

Днес от 17.00 ч. в Национал­ния клуб на БСП в рам­ките на традицион­ната Прог­рама „Памет” социалисти ще отбележат 95 години от рож­дението на вид­ния политически деец от близ­кото минало Начо Папазов (19211996 г.). Активен учас­т­ник в антифашис­т­ката борба, Папазов има висши образования по инженерни науки и право, ръководил е Софийс­ката организация на БКП, бил е минис­тър на прос­ветата и кул­турата (19581962 г.). От 19671971 г. Папазов е пос­ланик в Япония и извър­шва пробива в отношенията на Бъл­гария със Страната на изг­ряващото слънце, който е в син­х­рон с политиката на Тодор Жив­ков за отваряне към сът­руд­ничес­тво с раз­витите капиталис­тически дър­жави. През 19711984 г. ръководи Комитета за тех­нически прог­рес и има важен принос за индус­т­риал­ното раз­витие в периода на социалис­тичес­кото съзидание. От 19771989 г. е пред­седател на Общонарод­ният комитет за българо-съветска дружба – масовата организация, отразяваща изкон­ните русофил­ски теж­нения на огром­ното мнозин­с­тво от бъл­гар­с­кия народ. Многок­ратно е избиран в ръковод­ните органи на БКП – сек­ретар на ЦК (19621966 г.) и пред­седател на Кон­т­рол­ната комисия (19861989 г.).

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...