Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ДСБ се разграничи от декларацията на РБ срещу бившия губернатор на столицата

ДСБ се разграничи от декларацията на РБ срещу бившия губернатор на столицата

Позицията на Рефор­матор­с­кия блок (РБ) по отношение на случая с “Цар­с­ките конюшни“ не е обща, стана ясно след като срещу нея се обяви депутатът от блока и един от учредителите на пар­тия Демок­рати за силна Бъл­гария Вили Лил­ков. В позицията на рефор­маторите се посочва изрично, че тя е от името на пар­тиите, под­к­репящи управ­лението. В ефира на БНР Лил­ков раз­кри, че тази позиция не е кон­сул­тирана с ДСБ. Общото решение е било Веселин Пенев да бъде поканен във втор­ник пред пар­ламен­тар­ната група. Позицията на Вили Лил­ков е, че дори да е законна, в сдел­ката за Цар­с­ките конюшни не е защитен пуб­лич­ният интерес. Депутатът припомни, че казусът с тези имоти е с дав­ност от 20032004 година, но самият имот се намира в т.нар „охранителна зона“ на Историчес­кия резер­ват на София. Това е не само идеал­ният цен­тър на София, но и се намира непос­ред­с­т­вено дот.нар. “буферна зона“ на резер­вата. Това е имот с изк­лючителни дос­тойн­с­тва, качес­тва, в който са раз­положени сгради, които са памет­ници на кул­турата. Припом­няме ви, че в края на миналата сед­мица, след като от БСП обявиха парамет­рите на сдел­ката на Цар­с­ките конюшни и поис­каха остав­ката на вът­реш­ния минис­тър Бъч­варова, премиерът Борисов раз­пореди спешна проверка на Инс­пек­тората към МС. Бив­шият облас­тен управител Веселин Пенев пък заяви, че сдел­ката е напълно, но в къс­ния следобед в петък обаче той депозира остав­ката си.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...