Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Не дават документите от Общото събрание в МУ и на МОН

Не дават документите от Общото събрание в МУ и на МОН

Не дават документите от Общото събрание в МУ и на МОН

Има съп­ротива, обяви образовател­ният минис­тър Мег­лена Кунева по повод провелото се Общо съб­рание, на което бе сменен рек­торът на Медицин­с­кия универ­ситет в София

Универ­ситетът е в ситуация на академична автономия, това каза вчера образовател­ният минис­тър Мег­лена Кунева по повод скан­дала в Медицин­с­кия универ­ситет в София.

Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката иска да нап­рави админис­т­ративна проверка. Дали провелото се общо съб­рание е легитимно, може да каже съдът, уточни тя.

“В сряда чакахме до вечерта докумен­тите, които искаме да проверим, за правил­ността на проведеното заседание. Но не ни ги дават, има съп­ротива от тези, които са организирали съб­ранието. Аз съм с дъл­боко уважение към лекар­с­ката професия. Това не са просто професори, това са лекари и за мен ситуацията в момента е много губеща“, каза още прос­вет­ният минис­тър.

Припом­няме, че скан­далите около Медицин­с­кия универ­ситет започ­наха преди сед­мица, когато беше пуб­ликуван одит­ният док­лад на Минис­тер­с­т­вото на образованието, който раз­к­рива злоупот­реби от страна на бив­шия вече рек­тор проф. Ваньо Митев. В док­лада той е упрек­нат, че приема чуж­дес­т­ранни студенти без изпит по биология и химия, а само с матура. Установени са и сериозни раз­лики в зап­латите — шофьорът на рек­тора получавал над 1800 лв., а зап­латите на заместник-ректорите били доста по-ниска. Скъпо излязла според минис­тер­с­т­вото и колата за рек­тора — почти 180 хиляди лева.

На общото съб­рание във втор­ник рек­торът на Медицин­с­кия универ­ситет проф. Вихра Миланова беше сменена с проф. Вик­тор Злат­ков, който според медийни пуб­ликации е брат на бив­шата съп­руга на премиера. Съб­ранието беше зак­рито за жур­налисти, на него е имало полиция, която е изгонила шефа на Алек­сан­д­ров­ска бол­ница.

В сряда проф. Миланова обяви на прес­кон­ферен­ция, че остава рек­тор на универ­ситета до решение на съда по казуса.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие