Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерти: България показва признаци на зависимост от Анкара

Експерти: България показва признаци на зависимост от Анкара

Експерти: България показва признаци на зависимост от Анкара

Бъл­гар­с­ките власти не защитават нито териториал­ните, нито материални права на нашите граж­дани. Това заяви пред камерите на телевизия Bulgaria ON AIR меж­дународ­ният анализатор Боян Чуков, който комен­тира българо-турските отношения заедно с пред­седателя на Тракийс­ките дружес­тва Красимир Премянов. Чуков е на мнение, че Бъл­гария показва приз­наци, че е зависима от Анкара и уточни, че доб­росъсед­с­тво, за сметка на бъл­гар­с­ките национални интереси, не може да има. Анализаторът призова бъл­гар­с­ката дър­жава официално да поиска изяв­ленията на тур­с­кия президент от пос­лед­ните дни и вън­шно минис­тер­с­тво да покаже реак­ция. Чуков засегна и темата, че тур­с­ките учеб­ници и карти по история, показ­ват голяма част от Бъл­гария като тур­ска. “Обяс­нява се с грешки, които са само в едната посока и са за сметка на бъл­гар­с­ката територия“, добави той. “Докато не се уреди въп­росът с тракийс­ките бъл­гари, винаги ще стои в двус­т­ран­ните отношения. Реак­цията на нашето правител­с­тво трябва да е такова, че на първо място да са интересите на бъл­гар­с­кия народ“, допълни още анализаторът. Според Чуков много от страните, които спаз­ват сан­к­циите, наложени на Рус­ката федерация, са започ­нали да се отд­ръп­ват. „Ердоган каза, че сър­цето му е в онези граж­дани, които живеят извън Тур­ция. Той търси въз­с­тановяване на влиянието на Тур­ция в районите, където се е намирала Осман­с­ката империя. Изказ­ванията му към Западна Тракия се прев­ръщат в тен­ден­ция през годините“, комен­тира от своя страна пред­седателят на Тракийс­ките дружес­тва Красимир Премянов и добави, че тракийс­ките бъл­гари трябва да бъдат обез­щетени, но за жалост страната ни няма позиция, която да защитава нашите интереси. Той също комен­тира сан­к­циите към Русия, като по думите му Бъл­гария е губеща през цялото време. “Никой не е дефинирал интереса на Бъл­гария, в нито една посока“, зак­лючи Премянов.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...