Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Илияна Йотова: От санкциите срещу Русия изгубихме над половин милиард

Илияна Йотова: От санкциите срещу Русия изгубихме над половин милиард

Илияна Йотова: От санкциите срещу Русия изгубихме над половин милиард

Ген. Румен Радев има изготвен план за спасение на българското село

Необ­ходима е обща национална политика по решаването на трите приоритетни проб­леми пред дър­жавата ни — сигур­ност, демог­раф­ска катас­т­рофа и бед­ност.

Това заяви Илияна Йотова, кан­дидат за вицеп­резидент, издиг­нат от Инициативен комитет и под­к­репен от БСП, по време на срещите си в Доб­ричка област.

Тя посети няколко селища и раз­говаря с хората в препъл­нени зали. Хората се оплакаха от нис­ките си доходи, лип­сата на грижа от страна на дър­жавата за под­дър­жане на тех­ния поминък, обез­людяването и лип­сата на сигур­ност.

Важна задача пред нас с ген. Радев е съд­бата на бъл­гар­с­кото село. Необ­ходим е национален план за спасението на бъл­гар­с­кото село. Ние имаме изгот­вен. Убедени сме, че Бъл­гария трябва да раз­вива високи тех­нологии и земеделие. Сега имаме Родина, но нямаме дър­жава. Без съдейс­т­вие и под­к­репа на дър­жавата в тези трудни времена хората не могат да се справят”, посочи Илияна Йотова. Според нея за район като Доб­ру­джа земеделието е от ключово значение, а в същото време, вместо да помага на произ­водителите, правител­с­т­вото пречи като влошава още повече отношенията с Русия, където би могла да се реализира бъл­гар­ска продук­ция. „Загубите от сан­к­циите спрямо Русия са над половин милиард долара, а Борисов бук­вално преди дни поиска още”, въз­мути се Йотова.

По думите й пър­вос­тепенна задача на управ­ляващите трябва да е сигур­ността на границата. Затова остава неясно защо, ако има зап­лаха, при това от второ ниво, нас­тоящият президент не свиква КСНС. „Налице е бежан­ска и миг­ран­т­ска криза. В тази ситуация Плев­нелиев отново лип­сва, а утре може да е късно”, предуп­реди тя.

В с. Крушари кан­дидатът за вицеп­резидент с номер 13 в бюлетината раз­г­леда новия клуб на БСП на сим­волич­ния адрес – ул. „Девети сеп­тем­ври” №13 . „Нашата кам­пания не е само на жъл­тите павета, не е само в медиите, тя е с вас, в бъл­гар­с­ките села и градове”, каза Илияна Йотова. По думите й, ако бъде пос­тиг­нато единение около приоритетите за раз­витието на страната и политиците кон­цен­т­рират 1015 години усилия и ресурси за осъщес­т­вяването им, ще успеем. „Важно е да се обединим за един Национален план за спасение на бъл­гар­с­кото село и обез­людяващи региони. Днес всеки ден се зак­рива едно бъл­гар­ско село, села, благодарение на които сме оцелели като нация”, под­черта Йотова. „С ген. Радев поемаме този ангажимент не само за кам­панията. Това ще е наш ангажимент и утре, когато влезем на Дон­дуков 2”, допълни тя.

Жителите на Крушари пов­диг­наха въп­роса защо Цецка Цачева обикаля страната с охрана от НСО и защо премиерът Борисов агитира за кан­дидатите на ГЕРБ. Те изразиха опасения, че отпус­натите с пос­танов­ление на Минис­тер­ски съвет малко преди изборите над 700 000 лв. за рехабилитация на улици в община Крушари, управ­ляващите се опит­ват да купят изборите. Според тях дър­жав­ните сред­с­тва се хар­чат недал­новидно – милион и половина са дадени за басейн, който стои зат­ворен, други 12 млн. лв. са похар­чени за път до границата, а е път до нищото — отс­реща е само румън­с­кото КПП. „Това са заг­робени пари – поне басей­нът да се пол­з­ваше от децата, а пътят да водеше донякъде”, въз­мутиха се хората.

Земеделието в Доб­ру­джа е латифун­дис­тко. То е в ръцете на 23 едри соб­с­т­веници. В същото време един килог­рам захар в Доб­рич е 1.50, а тук, в Крушари, върви по 1.80. Елате да видите хората как живеят тук”, оплакаха се те на Илияна Йотова. „Аз с охрана не ходя, не ме е страх. Взела съм си отпуск за кам­панията и не ми плащат, но г-жа Цачева не е в отпуск, тя получава зап­лата! Предиз­бор­ното даване на пари за смесени общини, обещанията към учителите, лекарите означават политическа коруп­ция”, отговори тя. По думите й окруп­няването на земедел­с­ките земи е огромна язва. „Дават се много повече пари на единица площ, сега вече и за машините. Вместо това ние пред­лагаме под­помагане на произ­водители, не на арен­даторите, под­помагане при реализацията на продук­цията”, посочи Йотова и напомни, че пред­ложенията са записани в прог­рамата на БСП.

Хората изразиха увереност, че ген. Радев ще се справи със задачата да е дър­жавен глава, защото е доказал, че поз­нава проб­лемите на обик­новените хора. „Този човек цял живот е летял в небесата, а е много по-земен от мнозина политици”, отбелязаха в залата.

При пълна зала протече и срещата в Кай­нар­джа. Две трети от присъс­т­ващите бяха учители. Те отк­ровено говориха за проб­лемите в тях­ната община – ширещата се бед­ност и опита за раз­деление на етническа основа. „Позорно е да се опит­ваш да купиш по тол­кова елемен­тарен начин най-интелигентната част от общес­т­вото. Унизително е“, заяви Илияна Йотова по повод обещанията на Борисов за повишаване на учител­с­ките зап­лати. „Планира се това да се случи най-рано през 2017 г., а дотогава със сигур­ност премиерът ще си намери причини да не го нап­рави“, прог­нозира тя.

В Дулово кан­дидатът за вицеп­резидент получи задача – да работи върху защитата на правата на бъл­гарите в Бесарабия, Мол­дова.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...