Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нова порция заместник-министри назначи премиерът

Нова порция заместник-министри назначи премиерът

Нова порция заместник-министри назначи премиерът

Със заповеди на служеб­ния премиер Огнян Гер­джиков са наз­начени четирима заместник-министри. Пред­ложенията са на съот­вет­ните минис­три, уточ­ниха от МС.

Лазар Лазаров влиза в екипа на служеб­ния минис­тър на труда и социал­ната политика Гълъб Донев. Към момента е дирек­тор на Фонд „Условия на труд“ в МТСП. Бил е замес­т­ник на минис­т­рите Мас­ларова, Адемов и Кал­фин. Магис­тър е по икономика от УНСС.

За заместник-министър на тран­с­порта е наз­начен Георги Тодоров, който в периодите август-ноември 2014 г. и юли 2013 — август 2014 г., е заемал същия пост. През годините е работил на раз­лични позиции в тран­с­пор­т­ното минис­тер­с­тво, а към момента е час­т­ния сек­тор. Магис­тър е по право от УНСС.

Мая Тодорова става заместник-министър на младежта и спорта, как­вато е била и в кабинета «Орешар­ски». Работила е като главен екс­перт в Национал­ния цен­тър „Европейски младежки прог­рами и инициативи“. Магис­тър е по философия от СУ „Св. Климент Охрид­ски“.

Боряна Хрис­това е наз­начена за заместник-министър на кул­турата. В периода 19982016 г. е била дирек­тор на Национал­ната биб­лиотека. Завър­шила е бъл­гар­ска филология и анг­лийска филология в Софийс­кия универ­ситет.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...