Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нова порция заместник-министри назначи премиерът

Нова порция заместник-министри назначи премиерът

Нова порция заместник-министри назначи премиерът

Със заповеди на служеб­ния премиер Огнян Гер­джиков са наз­начени четирима заместник-министри. Пред­ложенията са на съот­вет­ните минис­три, уточ­ниха от МС.

Лазар Лазаров влиза в екипа на служеб­ния минис­тър на труда и социал­ната политика Гълъб Донев. Към момента е дирек­тор на Фонд „Условия на труд“ в МТСП. Бил е замес­т­ник на минис­т­рите Мас­ларова, Адемов и Кал­фин. Магис­тър е по икономика от УНСС.

За заместник-министър на тран­с­порта е наз­начен Георги Тодоров, който в периодите август-ноември 2014 г. и юли 2013 — август 2014 г., е заемал същия пост. През годините е работил на раз­лични позиции в тран­с­пор­т­ното минис­тер­с­тво, а към момента е час­т­ния сек­тор. Магис­тър е по право от УНСС.

Мая Тодорова става заместник-министър на младежта и спорта, как­вато е била и в кабинета «Орешар­ски». Работила е като главен екс­перт в Национал­ния цен­тър „Европейски младежки прог­рами и инициативи“. Магис­тър е по философия от СУ „Св. Климент Охрид­ски“.

Боряна Хрис­това е наз­начена за заместник-министър на кул­турата. В периода 19982016 г. е била дирек­тор на Национал­ната биб­лиотека. Завър­шила е бъл­гар­ска филология и анг­лийска филология в Софийс­кия универ­ситет.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...