Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нова порция заместник-министри назначи премиерът

Нова порция заместник-министри назначи премиерът

Нова порция заместник-министри назначи премиерът

Със заповеди на служеб­ния премиер Огнян Гер­джиков са наз­начени четирима заместник-министри. Пред­ложенията са на съот­вет­ните минис­три, уточ­ниха от МС.

Лазар Лазаров влиза в екипа на служеб­ния минис­тър на труда и социал­ната политика Гълъб Донев. Към момента е дирек­тор на Фонд „Условия на труд“ в МТСП. Бил е замес­т­ник на минис­т­рите Мас­ларова, Адемов и Кал­фин. Магис­тър е по икономика от УНСС.

За заместник-министър на тран­с­порта е наз­начен Георги Тодоров, който в периодите август-ноември 2014 г. и юли 2013 — август 2014 г., е заемал същия пост. През годините е работил на раз­лични позиции в тран­с­пор­т­ното минис­тер­с­тво, а към момента е час­т­ния сек­тор. Магис­тър е по право от УНСС.

Мая Тодорова става заместник-министър на младежта и спорта, как­вато е била и в кабинета «Орешар­ски». Работила е като главен екс­перт в Национал­ния цен­тър „Европейски младежки прог­рами и инициативи“. Магис­тър е по философия от СУ „Св. Климент Охрид­ски“.

Боряна Хрис­това е наз­начена за заместник-министър на кул­турата. В периода 19982016 г. е била дирек­тор на Национал­ната биб­лиотека. Завър­шила е бъл­гар­ска филология и анг­лийска филология в Софийс­кия универ­ситет.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...