Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: БСП ще бъде първа политическа сила

Корнелия Нинова: БСП ще бъде първа политическа сила

Корнелия Нинова: БСП ще бъде първа политическа сила

Социалистите категорично против лансираната от Юнкер идея за Европа на няколко скорости

Вяр­вам, че ще бъдем първа политическа сила. Лидерът на пър­вата сила трябва да е кан­дидатът за премиер. БСП ще се опита да нап­рави правител­с­тво, ако е първа политическа сила след изборите. Ще нап­рави такъв опит и ако е втора, а пър­вата се откаже. Тези заявки нап­рави лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в интервю за Нова телевизия. По думите на Нинова пър­вата задача на левицата е да спечели вота с по-голяма раз­лика, след което ще бъде нап­равено проуч­ване сред членовете на БСП с кого пред­почитат да бъде нап­равена управ­лен­ска коалиция, на база на което ще се проведат срещи с ръковод­с­т­вата на пар­тиите съб­рали най-голяма под­к­репа за коалиционен пар­т­ньор. „Ако другите лидери са субек­тивни и искат да строшат дър­жавата, за да е тях­ното, ще има риск. Важно е да можеш да поемеш отговор­ност и да кажеш какво ще правиш ден по ден — отчет­ност, проз­рач­ност и да вър­виш нап­ред“, посочи Кор­нелия Нинова. Тя комен­тира и управ­лението на Бойко Борисов през двата му ман­дата като премиер, като припомни, че от 2008 година досега ГЕРБ са увеличи дълга със 17 милиарда лева. На въп­рос коя лъжа я е ядосала най-много, Нинова бе категорична: „Лъжата, че ГЕРБ и Борисов остават дър­жавата стабилна“. Тя под­к­репи тезата си със статис­тика на БСК, според която през 2008 година резер­вът е бил 8,5 милиарда лева, а дъл­гът 9,5 милиарда лева. Сега, след­с­т­вие от политиката на Бойко Борисов, резер­вът е 12,9 милиарда а дъл­гът 26,9 милиарда. „Със 17 милиарда е увеличен дъл­гът на Бъл­гария. И не иска да дойде на дебат и да каже, какво ще прави. Догодина ще вземе ли още 6 милиарда, както е заложил в прог­рамата си? Искам дебат по тези теми“, каза Кор­нелия Нинова. Лидерът на БСП даде примери как вместо обещанията на ГЕРБ за средна зап­лата от 1500 лева след четири години, ако има икономически ръст, хората могат да бъдат под­помог­нати вед­нага. „Увеличиха билета за град­ски тран­с­порт в София на 1.6 лева. По жалба на БСП съдът го върна на 1 лев. В момента ГЕРБ обжал­ват съдеб­ното решение. Аз каз­вам, като кан­дидат от София, ако ние управ­ляваме общината, или спечелим изборите, ще оттег­лим жал­бата. Можем ли сега да нап­равим нещо за доходите на хората? Изтег­лете си жал­бите от съда и за увеличението на винет­ките, и за увеличението на билет­чето. С винет­ките ще помог­нете на всеки в Бъл­гария, с изтег­лянето на жал­бата срещу цената на билета, ще помог­нете на софиянци“, даде пример Кор­нелия Нинова. Тя попита и какво е отношението на Борисов по въп­роса — Европа на две скорости. „От няколко дни се говори за Европа на две скорости, след изказ­ването на г-н Юнкер. Ние каз­ваме — не! Не искаме Бъл­гария да е във втория кръг от дър­жави. Каква е позицията на Бойко Борисов за това? Той не се е произ­несъл“, посочи Нинова. Тя също така попита и каква е позицията на ГЕРБ относно изс­лед­ването за храните. „Пет години се борим с тър­гов­с­ките вериги. Нашата позиция е ясна. Законът за храните е готов. Ще продават 50% бъл­гар­ско произ­вод­с­тво. Който не го прави ще носи сан­к­ции. Утре започ­ваме да тър­сим лаборатории, които да нап­равят същото проуч­ване на храните, как­вото нап­равиха страните от Вишег­рад­с­ката чет­ворка. Каква е позицията на ГЕРБ по тези въп­роси? ГЕРБ накараха Росен Плев­нелиев да наложи вето на Закона за тър­гов­с­ките вериги“, припомни още Кор­нелия Нинова. По повод отношението й към служеб­ния кабинет, лидерът на БСП посочи: „Това е кабинет на ГЕРБ. Минис­търът на европейс­ките фон­дове е бил дирек­тор на дирек­ция на под­чинение на Томис­лав Дон­чев от ГЕРБ. Минис­търът на труда е бил заместник-министър на Борисов. Заместник-министърът на вън­ш­ните работи е Бойко Мир­чев, дирек­тор също по времето на Борисов. Минис­търът на тран­с­порта беше заместник-директор на НКЖИ по времето на Борисов. Минис­търът на финан­сите беше заместник-министър на Владис­лав Горанов. Минис­търът на енер­гетиката — шеф на Бул­гар­газ, наз­начен от Бойко Борисов. Сегаш­ният заместник-министър на кул­турата Балабанов — пак от правител­с­т­вото на Бойко Борисов. Облас­т­ните управители на Плов­див, Доб­рич, Русе, Бур­гас, облас­т­ните дирек­ции на МВР — всич­ките на ГЕРБ. Шестте гор­ски стопан­с­тва — всич­ките на ГЕРБ. Мит­ници и НАП — всич­ките на ГЕРБ. И само един минис­тър на БСП — Деница Златева. Кой управ­лява дър­жавата?“

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...