Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Дипломат: Трябва да се готвим за вълна бягащи от Ердоган турци

Дипломат: Трябва да се готвим за вълна бягащи от Ердоган турци

Дипломат: Трябва да се готвим за вълна бягащи от Ердоган турци

Конфликтите в южната ни съседка тепърва предстоят и ще има опити да бъдем замесени в тях, категоричен е бившият ни консул в Одрин Георги Димов

Подобно на Бъл­гария, Западна Европа е на муш­ката на Тур­ция. И да мине референ­думът, и да не мине, пос­лед­с­т­вията ще са едни и същи. Това заяви в интервю за предаването “Преди всички“ на “Хоризонт“ бив­шият кон­сул на Бъл­гария в Тур­ция Георги Димов в комен­тар на скан­дала между Тур­ция и Холан­дия от пос­лед­ните дни и ситуацията около протур­с­ката пар­тия на Лютви Мес­тан — ДОСТ. „Основ­ното след­с­т­вие от тези силно желани промени в кон­с­титуцията на южната ни съседка е по-нататъшното и по-дълбоко раз­деление на тур­с­кото общес­тво — на тези, които под­к­репят Ердоган и на неговите опоненти. Опонен­тите му са определяни като “терористи и не-турци“. Трябва да се гот­вим за вълна бягащи от южната ни съседка“, категоричен бе дип­ломатът. Според Георги Димов кон­ф­лик­тът ни засяга пряко като дър­жава. „По този начин и ние ще бъдем във­лечени в тур­с­ките проб­леми. Жер­тва сме на избор­ния туризъм, който е запазена тур­ска марка. Трябва им под­к­репа и отвън. Tур­ция търси кон­ф­ликт с Бъл­гария и други европейски дър­жави заради пред­с­тоящия референ­дум, на който пред­с­тои да се реши дали страната да стане президен­т­ска репуб­лика“, комен­тира още Димов. Според него победата на Реджеп Ердоган на пред­с­тоящия референ­дум все още не е гаран­тирана и той търси вън­шни преп­ратки и под­к­репа. „Именно и заради това е изос­т­рянето на отношенията и с Бъл­гария, и с нашите пар­т­ньори в Европа, с Нидер­лан­дия, с Гер­мания, с Авс­т­рия, със Швей­цария също има проб­леми. Очевидно се раз­чита на живеещите там ком­пак­тни маси тур­ски граж­дани, който са си запазили тур­с­кото граж­дан­с­тво“, посочи бив­шият ни кон­сул в Одрин. Бив­шият минис­тър на земеделието Мех­мед Дикме също комен­тира ситуацията около Тур­ция и вмешател­с­т­вото на Анкара в предиз­бор­ната кам­пания, като по думите му натис­кът върху хората от Кър­джалийски регион сега е по-голям откол­кото по времето на Въз­родител­ния процес. Дикме посочи, че основно той се извър­шва от емисари от Тур­ция и пар­тия ДОСТ, но има и от други политическа фор­мация.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...