Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Пътуваме без визи в 153 държави

Пътуваме без визи в 153 държави

Бъл­гар­с­ките граж­дани могат да пътуват без нужда от визи в 153 дър­жави по света. Това показва таз­годиш­ната класация Nomad Passport Index (NPI), която има за цел да покаже на хората по света истин­с­ката стой­ност на тях­ното граж­дан­с­тво. Според класацията Бъл­гария се нарежда на 38-мо място, заедно с Кипър, с общ резул­тат от 96,5. Докато повечето индекси срав­няват само способ­ността на притежателите на пас­порта да пътуват свободно, от NPI включ­ват във фор­мирането на позицията на страната и показатели като плащане на данъци, свобода на живота и непод­лагане на детай­лен кон­т­рол, когато пътуват. NPI фор­мира позицията на дър­жавата сред 199 страни и индекса на пас­порта на ней­ните граж­данина базата на пет фак­тора: без­визово пътуване — 50% от класиране; данъчно облагане — 20% от класиране; въз­п­риемане — 10%; двойно граж­дан­с­тво — 10% и обща свобода — 10%. От страните от Бал­каните ни изп­реварва Гър­ция, която е на 23-то място (101,5) заедно с Унгария и Словакия. Бъл­гар­с­ките пас­порти се рад­ват на по-добър прес­тиж от тези на Румъния, които са на 42-ро място (95,5). Хър­ватия е 49-та (91,5). Сър­бия е 73-та (74,5), Македония и Черна гора са на 76 място (72,5). Тур­ция и Белиз са на 88-мо място (64), Албания е 83-та заедно с Грузия (65).

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...