Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ДАНС експулсира турски държавен служител заради антибългарска пропаганда

ДАНС експулсира турски държавен служител заради антибългарска пропаганда

ДАНС експулсира турски държавен служител заради антибългарска пропаганда

Още един тур­ски граж­данин е екс­пул­сиран от Бъл­гария, съоб­щиха от прес­цен­търа на МВР и ДАНС. На мъжът, който пребивавал на територията на Бъл­гария от няколко години със статут на продъл­жително пребиваващ като служител на тур­ска дър­жавна инс­титуция, са наложени принудителни админис­т­ративни мерки “екс­пул­сиране“, “отнемане на правото на пребиваване“ и “заб­рана за влизане в Репуб­лика Бъл­гария“ за срок от 5 години на тур­ски граж­данин. От силовото ведом­с­тво под­чер­таха, че той е извър­ш­вал дей­ности, които съз­дават антибъл­гар­ски наг­ласи в райони със смесено население в страната и зас­т­рашаващи един­с­т­вото на бъл­гар­с­ката нация. От МВР пък уточ­ниха, че друг тур­ски граж­данин е включен в инфор­мацион­ния масив на нежеланите в страната чуж­денци. Основанието е, че пред­с­тав­лява зап­лаха за национал­ната сигур­ност на страната. Органите на ДАНС са съб­рали данни, според които по време на пребиваването си на територията на Бъл­гария той е опит­вал да придобива инфор­мация, пред­с­тав­ляваща дър­жавна тайна според национал­ното законодател­с­тво. Има данни за негови дейс­т­вия, насочени срещу един­с­т­вото на нацията и опити за оказ­ване на въз­дейс­т­вие върху бъл­гар­ски инс­титуции в полза на чужд дър­жавен интерес. Припом­няме ви, че миналата сед­мица бяха взети админис­т­ративни мерки срещу други трима тур­ски граж­дани заради извър­ш­ване на дей­ност, насочена срещу национал­ната сигур­ност на Бъл­гария.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...