Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ГДБОП получили шест пъти повече сигнали за корупция през 2016 г.

ГДБОП получили шест пъти повече сигнали за корупция през 2016 г.

ГДБОП получили шест пъти повече сигнали за корупция през 2016 г.

Щетите от данъчни прес­тъп­ления се оценяват на приб­лизително над 89 млн. лв., близо 2 пъти повече щети в срав­нение с 2015 г.

През 2016 г. са отработени над шест пъти повече сиг­нали за коруп­ционни прояви на служители от мес­т­ната и дър­жав­ната админис­т­рация — общо 101, спрямо 2015 г., съобщи БГНЕС, позовавайки се на годиш­ния отчет на Главна дирек­ция борба с организираната прес­тъп­ност. По линия на изпиране на пари са установени щети в раз­мер на почти 22,5 млн. лв., 3,5 млн. евро и малко над 12 млн. долара, отчитат още антимафиотите. По линия на измами с ДДС, щетите от данъчни прес­тъп­ления се оценяват на приб­лизително над 89 млн. лв., близо 2 пъти повече щети в срав­нение с 2015 г. Запазва се тен­ден­цията към изгот­вяне на неис­тин­ски парични знаци и официални документи, както и извър­ш­ване на прес­тъп­ления с елек­т­ронни платежни инс­т­рументи. Раз­к­рита и пресечена е дей­ността на четири работил­ници за изгот­вяне на неис­тин­ски документи и една печат­ница за фал­шиво евро. Иззети са 74 598 фал­шиви евро бан­к­ноти, на обща стой­ност по номинал 3 799 610 евро; 6100 фал­шиви долара и фал­шива бан­к­нота от 100 лв. Раз­к­рит е тран­с­г­раничен канал за трафик на фал­шиви евро бан­к­ноти. Нар­кораз­п­рос­т­ранението в страната следва европейс­ките тен­ден­ции — с най-голям пазарен дял е канабисът, след­ван от амфетамините. От ГДБОП самос­тоятелно и съв­мес­тно с други служби в МВР и Аген­ция „Мит­ници“ са иззети общо 805,820 кг; 704 таб­летки и 5 л нар­котични вещес­тва в т.ч. 188,914 кг хероин; 33,187 кг кокаин; 196,379 кг марихуана (суха маса канабис); 218,500 кг и амфетамин на таб­летки; 162,800 кг екс­тази на таб­летки и др. На ниво полицейски операции са заловени общо 18 243,100 кг и 740 броя стръкове канабис. Заловени са 60 л; 1,752 кг и 2 504 броя таб­летки прекур­сори. Раз­к­рити са 17 зак­рити помещения за отг­леж­дане на канабис и 3 нелегални лаборатории от „кух­нен­ски“ тип за син­тезиране на амфетамин и метам­фетамин. Пресечени са 13 тран­с­г­ранични канала за трафик на нар­котици, отчитат още от ГДБОП.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...