Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Съвета на Европа ни праща 15 наблюдатели за изборите

Съвета на Европа ни праща 15 наблюдатели за изборите

Пар­ламен­тар­ната асам­б­лея на Съвета на Европа (ПАСЕ) съобщи, че изп­раща 15 наб­людатели за пред­с­тоящите в Бъл­гария избори за НС. Наб­людателите на ПАСЕ ще бъдат в нашата страна от 24 до 27 март и ще работят заедно с пред­с­тавителите на Организацията за сигур­ност и сът­руд­ничес­тво в Европа (ОССЕ). В съоб­щението се отбелязва, че са пред­видени срещи с пред­с­тавители на Цен­т­рал­ната избирателна комисия, на основ­ните политически сили и пар­ламен­тар­ните групи. Прог­рамата пред­вижда също срещи с неп­равител­с­т­вени организации и медии преди изборите в неделя. В края на пътуването си делегацията на ПАСЕ ще даде прес­кон­ферен­ция.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие