Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Широка коалиция е невъзможна, отсече Корнелия Нинова

Широка коалиция е невъзможна, отсече Корнелия Нинова

Широка коалиция е невъзможна, отсече Корнелия Нинова

Ако ГЕРБ не успее да сформира кабинет, ние ще се опитаме да създадем правителство в името на стабилността на България, категоричен е лидерът на БСП

Искам да поз­д­равя победителя ГЕРБ. Промяната е процес, така че продъл­жаваме нап­ред. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията, след като станаха ясни прог­ноз­ните резул­тати от пред­с­роч­ните пар­ламен­тарни избори на 26 март. “Пот­вър­ж­даваме резул­тата на президента Радев. Поз­д­равявам ГЕРБ за победата, но ако бъдем поканени за коалиция, няма да се съг­ласим“, каза още тя. “Ние сме прин­ципни в политиката. Ако те не успеят да нап­равят кабинет и на нас ни бъде връчен ман­дат, ние ще се опитаме да съз­дадем правител­с­тво в името на стабил­ността на Бъл­гария“, обеща още Кор­нелия Нинова. „Благодарим на онези близо 1 млн. бъл­гари, които повяр­ваха, че ние сме промяната и ни под­к­репиха. Промяната е процес и ние продъл­жаваме нап­ред заедно. За БСП днеш­ният ден показа, че сме увеличили двойно под­к­репата си спрямо 2014 г, когато имаме 505 хиляди гласа. Почти три пъти се е увеличила под­к­репата за една година — преди една година, по това време, имахме 10% под­к­репа, а сега — около 30%“, комен­тира още лидерът на БСП. По думите й резул­татът на БСП доказва, че пар­тията е на прав път и дава увереност за продъл­жение на пред­п­риетия от социалис­тите курс. „Ще изпъл­няваме без­п­рекос­ловно това, което сме обещали на хората. С Изпъл­нител­ното бюро на БСП решихме няколко прин­ципни неща. Отново поз­д­равявам ГЕРБ за победата, но ако бъдем поканени от тях за раз­говори и за коалиция, няма да учас­т­ваме в такава. В политиката има прин­ципни неща. Ние сме заявявали в кам­панията и по прин­цип, че прог­рамите ни са коренно раз­лични, че ние сме алтер­натива на ГЕРБ и че искаме промяна на статук­вото. Ако те не успеят да със­тавят кабинет и на нас ни бъде връчен ман­дат, ние ще опитаме да нап­равим правител­с­тво на Бъл­гария, в името на ней­ната стабил­ност и на пред­с­тоящото пред­седател­с­тво на ЕС“, категорична бе Кор­нелия Нинова. Една от емб­лемите на БСП — Стефан Данаилов, от своя страна комен­тира, че въз­с­тановяването на доверието към пар­тията е много труден процес, върху който БСП трябва да акцен­тира. Според него това, че в много райони кметовете са от ГЕРБ, също е изиг­рало роля за победата им на тези избори. „При тези проценти това са към 900 000 гласа за нас. 2014 г. имахме само 506 000 гласа. Раз­ликата с ГЕРБ е 45 пар­ламен­тарни стола“, посочи Данаилов. „По този начин ние пок­риваме пър­вия тур на президен­т­с­ките избори, което за нас си е чиста победа“, добави Данаилов. „Един успех не е окон­чателен и една загуба не е фатална“, комен­тира още Стефан Данаилов. По думите му най-лошото е, ако Бъл­гария остане без правител­с­тво.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...