Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Готвят се 430 000 кв. м нови застроявания в столичната „Младост“, алармират граждани

Готвят се 430 000 кв. м нови застроявания в столичната „Младост“, алармират граждани

Готвят се 430 000 кв. м нови застроявания в столичната „Младост“, алармират граждани

430 000 кв. м неосъщес­т­вени до момента зас­т­роявания ще бъдат реализирани в столич­ният квар­тал „Младост“. Това призна глав­ният архитект на София Здравко Здрав­ков, който присъс­тва на съв­мес­тно заседание на комисиите по екология и уст­ройс­тво на територията към СОС. На него комисиите отх­вър­лиха искането за провеж­дане на мес­тен референ­дум в „Младост“, който да спре зас­т­рояването в зелени площи и дет­ски площадки в квар­тала. Това гласи писмо, изп­ратено от ИК „За Зелен Младост“ до медиите. Според хората от инициатив­ния комитет мнозин­с­т­вото членове на комисиите са заели позиция, че референ­думът е незаконосъоб­разен, а граж­даните нямали знанията на екс­перти, за да взимат важни решения, като искане за промени в уст­ройс­т­вените планове, с които да се спрат част от бъдещи зас­т­роявания. „Беше пред­с­тавено становище на кмета Йор­данка Фан­дъкова, според което площта на пар­ковете и имотите за озеленяване в „Младост“ е общо 933 хил. кв. м. От тях за провеж­дане на отчуж­дителни мероп­риятия са пред­видени 117 хил. кв. м. До момента те не са реализирани. Прос­тите сметки показ­ват, че при 115 хил. жители на „Младост“ в момента, на човек се падат по около 7 кв. м озеленяване. Бъдещите строежи с площ 430 000 кв. м ще увеличат населението на квар­тала с поне 1/3, така че на човек ще се падат по около 5 квад­рата зелена площ. Или на жител на „Младост“ се пада зелена площ, кол­кото едно гробно място“, се казва още в позицията на сдружението. От БСП-София също излязоха с позиция по темата, като лидерът на столич­ните социалисти и общин­ски съвет­ник Калоян Пар­гов бе категоричен, че управ­ляващите в Столична община са показали, че не уважават пряката демок­рация. Общин­с­ките съвет­ници от групата на „БСП Лява Бъл­гария“ гласуваха за допус­кане на референ­дума.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие