Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата разследва смъртта на Горан Лудия в затвора

Прокуратурата разследва смъртта на Горан Лудия в затвора

Прокуратурата разследва смъртта на Горан Лудия в затвора

Прокуратурата се зае с раз­с­лед­ването на смъртта на Горан Горанов, извес­тен като Лудия, в зат­вора в град Бур­гас. Извър­шен е оглед на спал­ното помещение на Горанов, както и огледи на други помещения в зат­вора, включително и отоп­лител­ната тех­ника — цен­т­рала, раз­п­рос­т­ранителни стан­ции. Извър­шен е оглед и на радиатора, който се намира в спал­ното помещение, където Горанов е бил отк­рит. Извър­ш­ват се раз­пити на свидетели. Наз­начена е и е извър­шена аутоп­сия на тялото на Горан Горанов. Припом­няме ви, че на 25 март Горан Горанов почина в килията си в зат­вора. Причините за неговата смърт не са ясни, макар че пър­воначално категорично се отрече вер­сията Горанов да е предозирал с нар­котици зад решет­ките. Горан излежаваше присъда от 2 години и 6 месеца за нападение над над­зирател. Бив­шият борец и бодигард през 2016 г. нахлу въоръжен в интер­нет клуб, вися дрогиран от вън­ш­ното тяло на климатик в жк “Меден руд­ник“, вся масова психоза в жк “Въз­раж­дане“ с кръс­тове, които редеше под прозор­ците на бур­газ­лии, а през март 2016 година наби и двама католически свещеници в Бур­гас. После, вече в зат­вора, нападна и над­зиратели. От прокуратурата напом­нят, че се провежда раз­с­лед­ване на всяка нас­тъпила човешка смърт при неизяс­нени обс­тоятел­с­тва, за да бъдат установени корек­т­ните причини за нас­тъп­ването й.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие