Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Окончателно: ГЕРБ – 95, БСП – 80, Патриотите – 27, ДПС – 26, „Воля” - 12

Окончателно: ГЕРБ – 95, БСП – 80, Патриотите – 27, ДПС – 26, „Воля” - 12

Окончателно: ГЕРБ – 95, БСП – 80, Патриотите – 27, ДПС – 26, „Воля” - 12

54% е била активността на изборите, обявиха от ЦИК, президентът връчва мандата веднага след Великден

Три дни след Велик­ден, на 19 април, президен­тът Румен Радев ще свика новоиз­б­раното 44-ото Народно съб­рание, съобщи „Епицен­тър”.

Според кон­с­титуцията пър­вият ход е на дър­жав­ния глава и той има задъл­жението да свика новоиз­б­рания пар­ламент в срок един месец след пар­ламен­тар­ните избори. Което означава – до 26 април. Но Радев е решил да не чака пос­лед­ната минута, твър­дят източ­ниците на сайта.

Президен­тът няма да „тупа топ­ката“ и с другото свое задъл­жение след избори за Народно съб­рание – връч­ването на ман­дат. И ще прис­тъпи към това дейс­т­вие на 25 април. През 2014 г., когато отново имаше пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори, тогаваш­ният президент Росен Плев­нелиев връчи пър­вия ман­дат за със­тавяне на правител­с­тво точно един месец след изборите. На 5 ноем­ври. Тогава отново ГЕРБ бе първа политическа сила, но отново не раз­полагаше с 121 депутат­ски ман­дата. И лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изпол­з­ваше този един месец, за да провежда кон­сул­тации за със­тавяне на правител­с­тво.

ЦИК вчера обяви и окон­чател­ните резул­тати от вота. Право на глас на вота са имали 6 810 341 бъл­гари. Гласувалите бъл­гари според положените под­писи в избирател­ните списъци са 3 682 151. Намерените бюлетини в урните са 3682483. Недейс­т­вител­ните обаче са около 169 000.

ГЕРБ е получила под­к­репата на 1 147 283, БСП е с 955 490 гласа. Трето място е за “Обединени пат­риоти“ — 318 513 гласа. Чет­върти — ДПС с 315 976 гласа. Пос­лед­ната пар­тия, която влиза в 44-то Народно съб­рание, е фор­мацията на Веселин Марешки — “Воля“ с под­к­репа от 145 637 гласа.

 

В 44-то Народно съб­рание ГЕРБ ще има 95 ман­дата, БСП80 ман­дата, Обединени пат­риоти — 27, ДПС26 и “Воля“ — 12.

 

 

Точно 136 821 гласа е тряб­вало да изкарат фор­мациите на вота в неделя, за да получат място в 44-тото НС. Това съоб­щиха от ЦИК при обявяването на окон­чател­ните резул­тати от изборите, които пот­вър­диха извес­т­ните досега ман­дати. ГЕРБ влиза с 95 депутати, БСП с 80, ОП с 27, ДПС с 26 и „Воля” с 12. Избирател­ната актив­ност е била 54,07% или 3 682 493 души са гласували.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...