Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт: Турция създава глобална пропагандна телевизия

Експерт: Турция създава глобална пропагандна телевизия

Експерт: Турция създава глобална пропагандна телевизия

Дирек­торът на Цен­търа за стратегически изс­лед­вания и бивш заместник-министър на отб­раната Симеон Николов алар­мира, че съседна Тур­ция се готви за широкомащабна пропаг­н­дна война, съобщи Фрог­нюз. Екс­пер­тът под­чер­тава, че тя ще се раз­п­рос­тре в глобален мащаб, а не само в мюсюл­ман­с­кия, свят свидетел­с­тва фак­тът, че от април започва излъч­ване ТV A News на анг­лийски език с корес­пон­денти в 175 страни и 1000 сът­руд­ници, 7 регионални бюра в Тур­ция, пред­с­тавители в 81 региона и очак­вана пуб­лика като начало от 1 милиард души.

Всеки комен­татор, който твърди, че след референ­дума в Тур­ция нещата ще се успокоят, е силно наивен. Нито ще спрат процесите срещу жур­налисти, професори, депутати, нито ще спре прочис­т­ването в Източна Тур­ция. В Европа през 4A Satellitt, а в САЩ през Pay-TV . Какъв ресурс само е бил необ­ходим! Иди се оправ­давай, че Тур­ция погазва кон­с­титуцията ни, като организира изборен туризъм! Ще учат ЕС на демок­рация, въп­реки въвеж­дането на смър­т­ното наказание. Ще мобилизират милиони мюсюл­мани, предуп­реж­дава специалис­тът по национална сигур­ност.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...