Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт: Турция създава глобална пропагандна телевизия

Експерт: Турция създава глобална пропагандна телевизия

Експерт: Турция създава глобална пропагандна телевизия

Дирек­торът на Цен­търа за стратегически изс­лед­вания и бивш заместник-министър на отб­раната Симеон Николов алар­мира, че съседна Тур­ция се готви за широкомащабна пропаг­н­дна война, съобщи Фрог­нюз. Екс­пер­тът под­чер­тава, че тя ще се раз­п­рос­тре в глобален мащаб, а не само в мюсюл­ман­с­кия, свят свидетел­с­тва фак­тът, че от април започва излъч­ване ТV A News на анг­лийски език с корес­пон­денти в 175 страни и 1000 сът­руд­ници, 7 регионални бюра в Тур­ция, пред­с­тавители в 81 региона и очак­вана пуб­лика като начало от 1 милиард души.

Всеки комен­татор, който твърди, че след референ­дума в Тур­ция нещата ще се успокоят, е силно наивен. Нито ще спрат процесите срещу жур­налисти, професори, депутати, нито ще спре прочис­т­ването в Източна Тур­ция. В Европа през 4A Satellitt, а в САЩ през Pay-TV . Какъв ресурс само е бил необ­ходим! Иди се оправ­давай, че Тур­ция погазва кон­с­титуцията ни, като организира изборен туризъм! Ще учат ЕС на демок­рация, въп­реки въвеж­дането на смър­т­ното наказание. Ще мобилизират милиони мюсюл­мани, предуп­реж­дава специалис­тът по национална сигур­ност.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...