Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ало-измамници ни лъжат и от затвора

Ало-измамници ни лъжат и от затвора

Случаи на телефонни измами има и от зат­вора, дори успяват да получат и сумите си. За това предуп­реди в ефира на БНТ Златка Падин­кова, която оглавява специално звено за раз­с­лед­ване на ало-измами към Национал­ната полиция. „Най-голямата сума, отк­рад­ната от телефонни измам­ници тази година, е 100 000 лева. По данни, измамите за тази година са по-малко в срав­нение с миналата, но опитите са много“, допълни Падин­кова. Тя предуп­реди също така, че имаме все повече случаи на рецидиви — някой, който е бил жер­тва, става отново жер­тва. Актуален сценарий към момента е зап­лаха от страна на измам­ниците и искането на пари заради пос­т­радали род­нини и близки. Падин­кова съветва при обаж­дане за пари, да сме наясно, че е твърде вероятно да става дума за ало-измама. Основно измам­ниците дейс­т­ват в Северна Бъл­гария, Плевен­ска област, Великотър­нов­ско и Русе, както и от Румъния. Има случаи на измами от Бъл­гария към Гър­ция, където става въп­рос за големи суми. Тази година са задър­жани 32 лица, а през пред­ход­ните години — 10. „Трудно е доказ­ването на нарушението при този вид прес­тъпна дей­ност, изпол­з­ваните уст­ройс­тва и сим карти се унищожават почти вед­нага“, допълни Падин­кова.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...