Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Кънев води БГ-делегация на сесия на Черноморското сътрудничество

Петър Кънев води БГ-делегация на сесия на Черноморското сътрудничество

Инж. Петър Кънев от БСП учас­тва в заседание на Пар­ламен­тар­ната асам­б­лея на Чер­номор­с­кото икономическо сът­руд­ничес­тво, която се проведе в столицата на Азер­байджан – Баку. „По време на заседанието бяха обсъдени множес­тво важни въп­роси, свър­зани с под­готов­ката на Генерал­ната асам­б­лея на организацията. Тя ще се проведе през месец юли в Истан­бул”, комен­тира от Баку инж. Петър Кънев.

В ПАЧИС членуват 12 страни — Азер­байджан, Албания, Армения, Бъл­гария, Грузия, Гър­ция, Репуб­лика Мол­дова, Румъния, Рус­ката федерация, Сър­бия и Черна гора, Тур­ция и Украйна.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...