Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Кънев води БГ-делегация на сесия на Черноморското сътрудничество

Петър Кънев води БГ-делегация на сесия на Черноморското сътрудничество

Инж. Петър Кънев от БСП учас­тва в заседание на Пар­ламен­тар­ната асам­б­лея на Чер­номор­с­кото икономическо сът­руд­ничес­тво, която се проведе в столицата на Азер­байджан – Баку. „По време на заседанието бяха обсъдени множес­тво важни въп­роси, свър­зани с под­готов­ката на Генерал­ната асам­б­лея на организацията. Тя ще се проведе през месец юли в Истан­бул”, комен­тира от Баку инж. Петър Кънев.

В ПАЧИС членуват 12 страни — Азер­байджан, Албания, Армения, Бъл­гария, Грузия, Гър­ция, Репуб­лика Мол­дова, Румъния, Рус­ката федерация, Сър­бия и Черна гора, Тур­ция и Украйна.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...