Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) От 1 май променят условията за данни в болничните листове

От 1 май променят условията за данни в болничните листове

Национал­ният осигурителен инс­титут — НОИ уведомява задъл­жените лица, които пред­с­тавят данни от издадени бол­нични лис­тове в Елек­т­рон­ния регис­тър на бол­нич­ните лис­тове и решенията по обжал­ването им –ЕРБ­ЛРО, че от 1 май, влизат в сила промени в условията за приемането на бол­нич­ните лис­тове в Елек­т­рон­ния регис­тър.

Няма да се приемат некорек­тни данни от издадени бол­нични лис­тове в Елек­т­рон­ния регис­тър на бол­нич­ните лис­тове като задъл­жените лица ще бъдат уведомявани за това.

На интер­нет страницата на НОИ са пуб­ликувани изменения и допъл­нения във фун­к­ционал­ните изис­к­вания към вън­ш­ните прог­рамни продукти, чрез които се пред­с­тавят данни. В ново Приложение №4 към тях са обявени провер­ките, извър­ш­вани върху пред­с­тавяните данни от издадените бол­нични лис­тове, от прог­рам­ните продукти на НОИ за тест и прием и несъот­вет­с­т­вията, с които дан­ните не се приемат в ЕРБ­ЛРО.

За да бъдат приети дан­ните от всеки издаден бол­ничен лист в Елек­т­рон­ния регис­тър, е необ­ходимо в лечеб­ното заведение да се съз­даде правилна организация на работа и органите на медицин­с­ката екс­пер­тиза да изпол­з­ват прог­рамни продукти, които съот­вет­с­т­ват на утвър­дените фун­к­ционални изис­к­вания.

Икономика

Земеделците ще получат близо

Земеделците ще получат близо

1 млрд. лв. субсидии за земеделците до юни

ДФ “Земеделие“ пуб­ликува графика за плащанията по всички схеми за под­помагане на произ­водителите Б…

Прочети още:

Loading...

Култура

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

190 години от рождението на знаменития художник

Роден е на 23 януари 1832 г. в Париж, като пър­вороден син в семейс­т­вото на минис­тер­ски чиновн…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Младата българска тенисистка с втора победа на Откритото първенство в Австралия

Младата тенисис­тка Денис­лава Глуш­кова продъл­жава с великолепн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Гоце беше войвода на войводите...

Гоце беше войвода на войводите...

Историята на последната снимка на Гоце Делчев, направена през февруари 1903 г. в пещерата Капе в подножието на планината Али Ботуш

През 1929

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...