Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Походът „По пътищата на победата“ тръгна от Паметника на Червената армия

Походът „По пътищата на победата“ тръгна от Паметника на Червената армия

Походът „По пътищата на победата“ тръгна от Паметника на Червената армия

Десетки приятели на Русия, пред­с­тавители на леви пар­тии и на военно-патриотични организации, както и леви интелек­туалци пожелаха попътен вятър на рокерите от бъл­гар­с­ката сек­ция на придобилите меж­дународна извес­т­ност организация „Нощни вълци“, които стар­тираха таз­годиш­ния си мотопоход „По пътищата на победата“, пос­ветена на Деня на победата над фашизма 9 май. Сим­волично началото на похода бе пос­тавено на Памет­ника на Чер­вената армия на 1-ви май. Именно Чер­вената армия на цената на нечовешки усилия, паметен героизъм и на саможер­т­вата на 26 милиона рус­наци и граж­дани на репуб­ликите на бив­шия Съвет­ски съюз даде решителен принос за Великата победа над фашизма. Мар­шът по традиция ще завърши с шес­т­вие по улиците на Бер­лин. Тази година мотопоходът ще се със­тои от няколко лъча — два цен­т­рални от Русия и Бъл­гария, и два други от Полша и Словакия. Рокерите от „Нощни вълци“ бяха изп­ратени с кон­церт на изк­лючително популяр­ната в Русия певица Грета Ган­чева. Гост на събитието бе пред­седателят на Форум „България-Русия“ и издател на вес­т­ник „Земя“ проф. Свет­лана Шарен­кова. Изп­ращането на рокерите се срещна с пър­вомайс­кото шес­т­вие, организирано от БСП, а учас­т­ниците в него сър­дечно се поз­д­равиха лидера на социалис­тите Кор­нелия Нинова и с учас­т­ниците в праз­ника на труда.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...