Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата погна заместник на Митов за безстопанственост

Прокуратурата погна заместник на Митов за безстопанственост

Прокуратурата погна заместник на Митов за безстопанственост

Софийска град­ска прокуратура, звено “Антикоруп­ция“, обвини Христо Ангеличин — бивш замес­т­ник минис­тър на вън­ш­ните работи, в без­с­топан­с­т­веност. Ангеличин е обвинен, че не е не е упраж­нил дос­татъчен кон­т­рол върху работата на дирек­тора на дирек­ция “Управ­ление на соб­с­т­веността и материално-техническо осигуряване“ в МВнР. Прес­тъп­лението си Ангеличин е извър­шил при условията на продъл­жавано прес­тъп­ление — с две деяния и е в нарушение на задъл­женията си да наб­людава и кон­т­ролира дей­ността на дирек­ция. От дейс­т­вията на бив­шия заместник-министър са пос­лед­вали значителни щети за Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи, които прокуратурата оценява на 494 458,03 лева. Парите са изп­латени по силата на две споразумения, сключени между МВнР и МЗХ, на тър­гов­ско дружес­тво. Сумата, посочва прокуратурата, е недъл­жимо платена, тъй като тър­гов­с­кото дружес­тво не е спазило ценовото пред­ложение.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие